שאלה

יעקב 77

New member
איזה מורה?..

SELECT תלמידים.ID, [משפחה] & " " & [פרטי] AS שם FROM תלמידים, מחזורים WHERE מחזורים.ID=[בחר_מחזור] AND תלמידים.מין=[מחזורים].[מין] and תלמידים.ID not IN (select [תלמידי ההקבצות].תלמיד FROM [תלמידי ההקבצות] where [תלמידי ההקבצות].הקבצה IN (SELECT הקבצות.ID FROM הקבצות WHERE הקבצות.מקצוע IN (SELECT הקבצות.מקצוע FROM הקבצות WHERE הקבצות.ID = [בחר_הקבצה]))) ORDER BY [משפחה] & " " & [פרטי]​
מומלץ להקטין את גודל הטקסט כדי לראות את כל ההיררכיה.
 

יעקב 77

New member
שאלה

נתונים: טבלת תלמידים --מפתח ראשי ID --שם טבלת הקבצות --מפתח ראשי ID --שם טבלת תלמידי ההקבצות --תלמיד --הקבצה לכל תלמיד יכולים להיות הרבה הקבצות, ובכל הקבצה ייתכנו הרבה תלמידים. מה שאומר שבטבלת תלמידי ההקבצות יש שני קשרי יחיד לרבים. אני מנסה לנסח שאילתה (באקסס) שתקבל כפרמטר מספר הקבצה ותשלוף את כל התלמידים שאינם חברים בה. אודה מאוד על עזרתכם.
 

zelig0n

New member
----->

SELECT [טבלת תלמידים].[ID], [טבלת תלמידים].[Name] FROM [טבלת תלמידים] WHERE [טבלת תלמידים].[ID] IN (***)​
ו-*** שווה ל-
SELECT [טבלת תלמידי ההקבצות].[ID(תלמידים)] FROM [טבלת תלמידי ההקבצות] WHERE [טבלת תלמידי ההקבצות].[ID(הקבצות)] <> GroupID​
ש-GroupID הוא המספר המבוקש. אין לי אפשרות לבדוק אם זה עובד אני מקווה שכן, בהצלחה.
 

יעקב 77

New member
למעשה

למעשה, השאילתה המבוקשת היתה לבסוף יותר מורכבת. הנה התחביר המלא, מקוה שתבינו: (אודה למי שיסביר לי איך מיישרים לשמאל) SELECT תלמידים.ID, [משפחה] & " " & [פרטי] AS שם FROM תלמידים, מחזורים WHERE מחזורים.ID=[בחר_מחזור] AND תלמידים.מין=[מחזורים].[מין] and תלמידים.ID not IN (select [תלמידי ההקבצות].תלמיד FROM [תלמידי ההקבצות] where [תלמידי ההקבצות].הקבצה IN (SELECT הקבצות.ID FROM הקבצות WHERE הקבצות.מקצוע IN (SELECT הקבצות.מקצוע FROM הקבצות WHERE הקבצות.ID = [בחר_הקבצה]))) ORDER BY [משפחה] & " " & [פרטי]
 

א ו ר ח ת

New member
יישור לשמאל...

מתבצע על ידי לחיצה לפני היישור על תחילת קוד למטה. ובסוף היישור על סיום קוד למטה. בהצלחה!
 
למעלה