שאלה>

מ נתנאל

New member
שאלה>

אנו אומרים 'מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון', מה ההבדל בין שמחה לששון?? ומדוע השמחה נאמרה אצל מועדים ואילו הששון אצל החגים?
 

מ נתנאל

New member
אשריך אחי! כך מסביר הגאון. ולכן

במועדים שזה כולל גם את ראש השנה ויוה`כ, נאמר רק שמחה, שיש לשמוח אולם יש את אימת הדין.. משא`כ בחגים יש ששון שזו שמחה גם חיצונית.
 

מ נתנאל

New member
תמיד התפלאתי איך גבר

מרצה על שלום בית (הרב שמחה כהן) עכשיו אני מבין, כנראה זו אשה...
 
למעלה