שאלה של חוקיות

שאלה של חוקיות

הגשתי תלונה על שלושה איש. שני אזרחים, והשלישי שוטר. את התלונה על השוטר הגשתי במח"ש ואת התלונה על האזרחים הגשתי במשטרה הכחולה. ממח"ש נמסר לי, היות, ומדובר בעברה שמעורבים בה אזרחים. אן החקירה בתחום טיפולנו. האם זה נכון???
 
תשובה

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הינה מחלקה בפרקליטות המדינה, שתפקידה לחקור חשדות בדבר ביצוען של עבירות פליליות ע"י אנשי משטרה. הרקע להקמת מח"ש במהלך השנים, טרם הקמת המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש), נמתחה בקורת נוקבת על כך שהמשטרה חוקרת את עצמה. הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, בדוחות של מבקרת המדינה. עיקר הביקורת בא לידי ביטוי בדו"ח 36 שבו נידונה סוגיית החקירות הפנימיות בעבירות של שימוש בכוח ובדוחות 37 ו- 40 שבדקו את החקירות של היחידה המשטרתית לחקירות פנים. לאחר בקורת זו, ובקורת שנמתחה גם בקרב הצבור, הוקמה ועדת היגוי ע"י שר המשפטים דאז, מר דן מרידור ושר המשטרה דאז מר רוני מילוא, עליה הוטל לבחון את הנושא ולהמליץ על הפתרונות. ועדה זו המליצה על הקמת מחלקה במשרד המשפטים אשר תורכב מחוקרים שיושאלו מהמשטרה. הומלץ כי ניהול המחלקה יהיה בידי פרקליט ושני סגנים מהפרקליטות. מודל זה נועד להבטיח מצד אחד כי החקירות ינוהלו ע"י בעלי מקצוע מיומנים ומצד השני להבטיח שלא יהיו כפופים מקצועית ופיקודית למשטרה אלא לפרקליטות המדינה. תפקידי מח"ש וסמכויותיה מח"ש, הוקמה בשנת 1992, והיא פועלת על פי הסמכויות שהוקנו לה מכח סעיפים 49ט - 49יא לפקודת המשטרה (נוסח חדש) תשל"א - 1971. ככלל, עוסקת המחלקה בחקירת עבירות פליליות בלבד שבביצוען חשודים אנשי משטרה. כמו כן עוסקת מח"ש בחקירת חשדות לביצוע עבירות פליליות - במהלך חקירות או בקשר אליהן - שבביצוען חשודים אנשי שירות הבטחון הכללי, וזאת בהינתן הנחיה לכך מאת היועץ המשפטי לממשלה ומכח תיקון מס' 12 לפקודת המשטרה (נוסח חדש) תשל"א - 1971. מח"ש עוסקת ככלל בחקירת עבירות פליליות שהעונש הקבוע בגינן בחוק עולה על שנת מאסר, ושהחשודים בביצוען הם שוטרים (כולל שוטרי מג"ב) או אזרחים ביחד עם שוטרים. שניים מהתחומים הבולטים והחשובים שבפעילותה, הינם ניהול חקירות בעבירות של טוהר המידות וחקירת מקרים של שימוש בכח שלא כדין מצד שוטרים כלפי אזרחים. צוות העובדים המקצועי במחלקה כולל פרקליטים וכן חוקרים מנוסים, שלהם נתונות סמכויות של אנשי משטרה לצורך ביצוע החקירות. בראש המחלקה עומד פרקליט מפרקליטות המדינה, שהוענקו לו סמכויות של פרקליט מחוז, ובסמכותו להורות על העמדת שוטרים ואזרחים שביצעו עבירה ביחד עם שוטרים לדין פלילי או להורות על העמדת שוטרים לדין משמעתי, בכל הנוגע לשימוש בכח שלא כדין.
 
למעלה