שאלה שאלתית האם מישהו יודע האם ניתן

שאלה שאלתית האם מישהו יודע האם ניתן

לבצע בתצוגה של הסילבר תקיות (הכוונה לצמצם כמה אייקונים לתיקיה אחת) ת-ו-ד-ה מראש
 
למעלה