שאלה קלילה במוליך - משהו שלא מובן לי

tolko

New member
שאלה קלילה במוליך - משהו שלא מובן לי

מה הכוונה בהתפלגות המטענים? אני יודע שמכיוון שהכדור הפנימי הוא מוליך - אז כל המטען שלו יתרכז על השפה שלו. אותו כנ"ל בנוגע לקליפה - הבעיה שלקליפה יש 2 שפות: פנימית וחיצונית... איך אני יכול לדעת איך יתפלג המטען ביחס ל-2 השפות שלה?
 
תשובה

לא בטוח שניתן לדעת, כי:
אמנם המטען של הקליפה שלילי והפוך בסימנו לזה של הכדור.
תיאורטית עקב המשיכה בין המטענים המנוגדים, המטען של הכדור יתרכז על שפתו החיצונית, ושל הקליפה על שפתה הפנימית (כלומר כוח המשיכה בין המטענים של הקליפה לבין אלו של הכדור יגבר על כוח הדחיה בין מטעני הקליפה). אבל, אם הבדל הרדיוסים ביניהם גדול מספיק (אם הרדיוסים של הקליפה >> רדיוס הכדור) אז כוח הדחיה בין יחידות המטען של הקליפה יגבר על כוח המשיכה שלהן אל יחידות המטען של הכדור, ואז המטען של הקליפה יתרכז על השפה החיצונית.
 

tolko

New member
אוקיי תודה, אבל...

אין פה ממש פתרון מספרי? כלומר בדומה לשאלות בהן קודחים חור במרכז כדור מוליך ושמים שם מטען נקודתי ואז יש עניין של חישוב המטענים באיזושהי צורה די ישירה של חיבור/חיסור? פשוט המרצה דיברה היום על השאלה הזאת והיה נדמה לי שהפתרון אמור להיות בכיוון החישובי הזה איכשהו מדבריה...
 
זהו, שהנתונים המספריים חסרים לחלק השני

לחלק הראשון של השאלה (חוץ מסעיף ג') ניתן לענות לפי הכללים שקובעים שאפשר להתייחס למטען של כדור או קליפה כדורית כאילו הוא במרכז הכדור \ קליפה, ושהשדה בתוך קליפה טעונה הוא אפס. אבל את החלק השני (ואת סעיף ג' של הראשון) לא ניתן לדעתי לפתור ללא נתונים מספריים - המרחק בין שפת הכדור לשפה הפנימית של הקליפה שקובע את הכוח החשמלי בין יחידות המטען המנוגדות.
 

tolko

New member
למה את סעיף ג' לא ניתן לפתור?

בתוך הקליפה המוליכה השדה אמור להיות 0 לא?
 

tolko

New member
כלומר

בתוך הנפח שבו מפולג המטען - קרי הרווח בין הרדיוסים R2 ו-R3 השדה אמור להיות 0. בדיוק כמו עבור הכדור המוליך - בתוכו השדה 0
 
כיוון שלא ידוע על איזו שפה המטען

אם הבדל הרדיוסים בין הקליפה לכדור קטן, כוח המשיכה בין מטעניהם יגרום לזה שמטען הקליפה יהיה על הרדיוס הפנימי R2 ואז מחוץ לו ניתן להתייחס למטען של:
zz 3Q-Q = 2Q zz
שהוא סיכום מטעני הכדור והקליפה כאילו היו במרכז המשותף שלהם.
אבל אם ההבדל בין הרדיוסים גדול והמטען של הקליפה נמצא על R3 אז השדה שהוא יוצר עבור r<R3 יהיה אפס, ולכן בין R2 ל - R3 מתייחסים רק למטען הכדור.
 

tolko

New member
זה מוזר...

כי היא אמרה מפורשות שהשדה בין R2 ל-R3 הוא 0...
 
טוב, חשבתי על זה שוב...

ונראה לי שצריך להתייחס לזה כך:
אם ניקח מטען כלשהו, חיובי או שלילי, נקרב אותו לשפה החיצונית של הקליפה - ונבדוק איזה כוח ירגיש:
מן המטען של הכדור הוא ירגיש כוח שנגרם עקב מטען של 3Q, דחיה או משיכה לפי סימנו.
מן המטען של הקליפה הוא ירגיש כוח שנגרם עקב מטען של Q-, כנ"ל.
מחברים את שניהם ומתקבל השקול שיפעל על אותו מטען.
עכשיו, נניח שאנחנו מתייחסים לאלקטרון שנמצא בקליפה החיצונית (היא טעונה במטען שלילי לכן יש בה עודף אלקטרונים חופשיים).
עליו יפעלו כוחות שקולים של מטען הכדור ומטען הקליפה כאילו המטענים במרכז - והתוצאה תהיה שעל כל אלקטרון בקליפה החיצונית יפעל שקול הנגרם עקב מטען של 2Q - כוח משיכה כיוון שסכום המטענים חיובי.
לכן האלקטרונים יתרכזו בשפה הפנימית שהיא בקוטר R2.

זה לא מסתדר עם מה שהיא אמרה, כי אז בין R2 ל - R3 (וגם ברדיוס גדול מ - R3) יהיה שדה שנוצר ע"י המטען המשוקלל ששיעורו 2Q, אבל נראה לי שזה נכון. מצד שני, גם אם נניח שאני טועה והאלקטרונים מתרכזים בקליפה החיצונית, עדיין השדה בין R2 ל - R3 יהיה שונה מאפס: המטען של הקליפה לא יצור שדה בחלק הפנימי, וזה של הכדור כן יצור שדה כאילו הוא במרכזו. מעניין, אולי תברר איתה את הנקודה הזו.
 

tolko

New member
אני אגיד לך מה הבעיה

אתה בעצם יוצא מתוך נקודת הנחה שהשדה בתוך מוליך (קרי בתחום R3>r>R2) שונה מ-0. תחת תנאים של אלקטרו-סטטיקה זה לא ממש הגיוני, כלומר זה בעצם לא מגדיר מוליך... יכול להיות שהתפלגות המטענים (הפרדת המטען בעצם) מסתדרת ככה שיהיו ביטולים הדדים ממטענים שליליים שנצברים וממטענים חיוביים שנצברים בצד השני של הקליפה המוליכה בהתאם... אבל פשוט זה לא נשמע לי ממש הגיוני שהשדה בתוך מוליך לא יהיה 0...
 
אני חושב שזה לא מקרה של "מוליך מבודד טעון"

ההגדרה שהשדה בתוך מוליך היא אפס נכונה למקרה של מוליך מבודד טעון, אשר אין עליו השפעה משדות חשמליים חיצוניים. ראה במצגת הזאת (בערך בעמוד 15: הכותרת - מוליך מבודד טעון):
http://physweb.bgu.ac.il/COURSES/Physics2B/Physics2_MechEng/lectures/Gauss Law.ppt#269,15,שקופית 15
הערה: אם לא נפתח - חפש "חוק גאוס . PPT".
במקרה שכאן, אילו הקליפה הייתה לחוד, ואילו הכדור היה לחוד, עבור כל אחד מהם זה היה נכון כמו שמוגדר ע"י חוק גאוס. אבל הם משפיעים זה על זה. באותו אופן, נניח שהכדור היה מחוץ לקליפה והיינו מקרבים אותם זה לזה. המטענים המנוגדים היו נמשכים זה לזה לנקודות הקרובות ביותר של שני הגופים.
 

tolko

New member
תראה מה מצאתי

אמנם לא בדיוק אותה הבעיה אבל מאוד דומה:

A conducting spherical shell with inner
radius a and outer radius b, has a positive point
charge Q located at its center. The total charge on
the shell is -3Q and it is insulated from its surroundings

הציור זהה לציור המקורי, רק הפעם במקום כדור מוליך יש מטען נקודתי, אבל תסכים איתי שזה לא משנה בנוגע להתנהגות בתחום בין a ל-b. ובפתרון נאמר שאכן בגלל שהקליפה מוליכה - השדה בין a ל-b חייב להיות 0. לכן גם - המטען שיתרכז על השפה הפנימית של הקליפה חייב להיות מינוס Q כדי לסתור את המטען הנקודתי ולאפשר 0 מטען בכל משטח גאוסי ברדיוס גדול מ-a אך קטן מ-b. עכשיו בגלל שבמקור הקליפה טעונה במינוס 3Q אז על השפה החיצונית שלה חייב בסך הכל להיות מטען של מינוס 2Q.

השאלה והפתרון הם מהספר פיזיקה של יאנג ופרידמן ושנייהם רשמיים כך שזו לא טעות של מישהו שפותר שרירותית לדעתי...
 
בסדר, אם כך זה מסביר את סעיף ג' וגם את חלק 2

נמשיך את קו המחשבה של הפתרון שהבאת:
בשאלה שלך, הכדור טעון ב - 3Q והקליפה ב - Q-.
נלך לפי הפתרון של יאנג ופרידמן, אז זה מחייב שעל השפה הפנימית של הקליפה יתרכז מטען ששיעורו 3Q-, כדי לסתור את מטענו של הכדור הפנימי בשיעור 3Q.
כתוצאה מכך, על השפה החיצונית של הקליפה יהיה מטען ששיעורו 2Q (כי סה"כ מטען הקליפה הוא Q-).
ואז אכן זה מסתדר: השדה בין הרדיוסים R2 ל - R3 יהיה אפס, כי השדות של המטענים שעל הכדור ועל הרדיוס הפנימי של הקליפה מאפסים זה את זה.
המטען על השפה החיצונית של הקליפה לא יצור שדה באותו תחום שבתוך הקליפה - כי הוא על פני קליפה חיצונית לו.
מחוץ לרדיוס R3 מתקבל שדה שהוא תוצאה של סיכום מטעני הקליפה והכדור - כאילו שניהם במרכז הכדור.
נראה לי שזה מסביר את שני הסעיפים.
תודה!
 

tolko

New member
אז למה בעצם לדעתך ההסבר שהבאת מקודם לא נכון?

 
כי התעלמתי מזה שיצירת שדה במוליך גורמת זרם

ההסבר מאחורי זה הוא שהפעלת שדה חשמלי ע"י מקור אלקטרוסטטי בתוך מוליך גורמת לזרם רגעי של מטענים כדי לבטל את השדה. מטען שווה בגודלו למטען שיוצר את השדה נמשך אל המטען היוצר עד גבול המוליך כדי לאפסו, והזרימה נפסקת עם התאפסות השדה.
המצב היחיד שבו קיים שדה מתמשך במוליך הוא לא אלקטרוסטטי, אלא כשיש מקור מתח היוצר שדה קבוע ע"י השקעת אנרגיה וגורם לתנועת מטענים.
 

tolko

New member
מעולה תודה! עוד משהו קטן

מבחינה מציאותית תלת מימדית - איך נראית הקליפה הכדורית הזאת? מצד אחד היא כדורית - אז ברור שכל הקליפה כולאת בתוכה נפח שחלק ממנו מאוכלס ע"י הכדור המוליך, אבל לקליפה הזו יש את שני הרדיוסים האלה... כלומר זה לא סתם כדור שהוציאו ממנו את ה"בפנוכו" שלו...
 
נראה לי שזה רק לצרכי השאלה

בשאלות כאלה בדרך לא מתחשבים באילוצים של איך מרכיבים את המערכת פיזית, מעשית אם רוצים לייצר את זה אני מעריך שהקליפה מורכבת משני חצאי כדור (שתי קערות) תואמים מפח או משהו דומה.
 

tolko

New member
אני לא רוצה לייצר את זה

אבל קצת קשה לי להבין למה בעצם יש פה 2 שפות לקליפה - הרי זה לא באמת 2 שפות: השפות חייבות להיות מחוברות ביניהן איכשהו לא? כשמציירים את זה בחתך בדו מימד זה באמת נראה כאילו אלה שתי שפות נפרדות ללא קשר ביניהן אבל לא נשמע לי שזה באמת ככה...
 
למעלה