שאלה קטנה

שאלה קטנה

כמה מעט אתה יודע שאתה יודע אם אתה יודע שאתה יודע מעט ?
 
למעלה