שאלה על פיצויי פיטורים

מצב
הנושא נעול.

osnatyD

New member
שאלה על פיצויי פיטורים

שאלה על פיצויי פיטורים
אני הייתי עובדת קבלן בתחום ההייטק. כלומר, מקבלת שכר גלובלי + שעות נוספות. עכשיו המעביד שלי טוען שמגיע לי פיצויי פיטורים לפי שכר ממוצע בשנה האחרונה. מצאתי את החוק: "היה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת או בחלק מהפדיון שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת, יראו כשכרו האחרון ביחס לשכר כאמור את השכר הממוצע של שנים-עשר החדשים שקדמו לפיטורים." קצת קשה לי להבין את החוק, מה ההבדל ביני לבין כל עובד הייטק אחר. אני עבדתי כל התקופה אצל אותו לקוח רק את המשכורת קיבלתי מהמעסיק שלי ולא מהלקוח. תודה רבה על התשובה אסנת
 
הציטוט שלך אינו רלוונטי לעיניינך.

שאלה על פיצויי פיטורים
אני הייתי עובדת קבלן בתחום ההייטק. כלומר, מקבלת שכר גלובלי + שעות נוספות. עכשיו המעביד שלי טוען שמגיע לי פיצויי פיטורים לפי שכר ממוצע בשנה האחרונה. מצאתי את החוק: "היה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת או בחלק מהפדיון שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת, יראו כשכרו האחרון ביחס לשכר כאמור את השכר הממוצע של שנים-עשר החדשים שקדמו לפיטורים." קצת קשה לי להבין את החוק, מה ההבדל ביני לבין כל עובד הייטק אחר. אני עבדתי כל התקופה אצל אותו לקוח רק את המשכורת קיבלתי מהמעסיק שלי ולא מהלקוח. תודה רבה על התשובה אסנת
הציטוט שלך אינו רלוונטי לעיניינך.
מדובר כאן על עובד ששכרו שולם לו על כל יחידת תוצרת שביצע. לגבייך המשכרת המלאה האחרונה, היא הקובעת.
 

osnatyD

New member
הסיבה שחשבתי שהוא רלוונטי זה

הציטוט שלך אינו רלוונטי לעיניינך.
מדובר כאן על עובד ששכרו שולם לו על כל יחידת תוצרת שביצע. לגבייך המשכרת המלאה האחרונה, היא הקובעת.
הסיבה שחשבתי שהוא רלוונטי זה
רק בגלל שהוא היה תחת הכותרת עובדי קבלן. אני חשבתי כמוך אבל אני לא עו"ד, אז חשבתי שאולי אני לא מבינה משהו. הרבה תודה אסנת
 
חישוב הפיצויים - פרטים נוספים

הסיבה שחשבתי שהוא רלוונטי זה
רק בגלל שהוא היה תחת הכותרת עובדי קבלן. אני חשבתי כמוך אבל אני לא עו"ד, אז חשבתי שאולי אני לא מבינה משהו. הרבה תודה אסנת
חישוב הפיצויים - פרטים נוספים
האם המעביד מציע לך פיצויים המחושבים על שכר גלובלי אחרון + ממוצע שעות עבודה נוספות של השנה האחרונה ?
 

osnatyD

New member
לא, הוא מציע לי לפי משכורת גלובלית

חישוב הפיצויים - פרטים נוספים
האם המעביד מציע לך פיצויים המחושבים על שכר גלובלי אחרון + ממוצע שעות עבודה נוספות של השנה האחרונה ?
לא, הוא מציע לי לפי משכורת גלובלית
ממוצעת של שנה אחרונה ( המשכורת שלי גדלה במהלך השנה ). על שעות נוספות בכלל אין על מה לדבר. אסנת
 
שעות נוספות לא נכללות בחישוב

לא, הוא מציע לי לפי משכורת גלובלית
ממוצעת של שנה אחרונה ( המשכורת שלי גדלה במהלך השנה ). על שעות נוספות בכלל אין על מה לדבר. אסנת
שעות נוספות לא נכללות בחישוב
פיצויי פיטורים. אך אם משכורתך עלתה, המשכורת הקובעת היא המשכורת האחרונה.
 
שכר לפיצויים

לא, הוא מציע לי לפי משכורת גלובלית
ממוצעת של שנה אחרונה ( המשכורת שלי גדלה במהלך השנה ). על שעות נוספות בכלל אין על מה לדבר. אסנת
שכר לפיצויים
האם עבדת כל אותה תקופה באותו היקף משרה ? האם השעות הנוספות היו גלובליות, או נמדדו בכל חודש לפי השעות שעבדת בפועל ? ככלל, זכאותך לפיצויים היא משכורת רגילה אחרונה לכל שנת עבודה. ברם, אם ניתנו לך תוספות קבועות שאינן מותנות - יש לכלול אותן (או ממוצע שלהן ב-12 החודשים האחרונים) בחישוב הפיצויים.
 

osnatyD

New member
תודה רבה

שכר לפיצויים
האם עבדת כל אותה תקופה באותו היקף משרה ? האם השעות הנוספות היו גלובליות, או נמדדו בכל חודש לפי השעות שעבדת בפועל ? ככלל, זכאותך לפיצויים היא משכורת רגילה אחרונה לכל שנת עבודה. ברם, אם ניתנו לך תוספות קבועות שאינן מותנות - יש לכלול אותן (או ממוצע שלהן ב-12 החודשים האחרונים) בחישוב הפיצויים.
תודה רבה
עבדתי כל התקופה באותם אחוזי משרה. שעות נוספות לפי שעות בפועל. כמו שאני מבינה, משכורת אחרונה לא כולל שעות נוספות כפול מס' השנים שעבדתי. תודה רבה. אסנת
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה