שאלה על מסלול הפיתוי

שאלה על מסלול הפיתוי

אם לקחתי את מסלול הפיתוי (משתנה כל 5) בסכום של 200,000, ומבקש שיעלו לי ריבית ע"ח הורדה בקל"צ , כשאני למחרת עם 200,000 ש"ח כדי לפרוע את משתנה, איך אני יודע מה יהיה גובה הקנס על הפרעון המוקדם?
 
למעלה