שאלה על דמי אבטלה

מצב
הנושא נעול.

אורora

New member
שאלה על דמי אבטלה

שאלה על דמי אבטלה
מה דינו של אדם שקיבל דמי אבטלה ובאותם חודשים עבד כקבלן משנה בחברה מסוימת שהעבירה את שכרו ( ללא ידיעה על מעשיו ) לידי צד שלישי( עוסק מורשה ). וכל זאת כמובן במידה שהוא ניתפס ומעשכיו מוכחים. מה אומר החוק? ומה קורה בפועל? העניין מגיע לבתי מישפט אן ניסגר בקנס , ובאיזה גובה? תודה מראש למי שיודע.
 

שיר ורד

New member
בעקרון

שאלה על דמי אבטלה
מה דינו של אדם שקיבל דמי אבטלה ובאותם חודשים עבד כקבלן משנה בחברה מסוימת שהעבירה את שכרו ( ללא ידיעה על מעשיו ) לידי צד שלישי( עוסק מורשה ). וכל זאת כמובן במידה שהוא ניתפס ומעשכיו מוכחים. מה אומר החוק? ומה קורה בפועל? העניין מגיע לבתי מישפט אן ניסגר בקנס , ובאיזה גובה? תודה מראש למי שיודע.
בעקרון
אם הוא יתפס הביטוח הלאומייכול לפעול בכמה מישורים: 1. לדרוש ממנות את החזר דמי האבטלה שקיבל במרמה - אם הוא לא יחזיר כספים אלו מרצונו, אזי מלבד עיקולים וכדומה, רשאי הביטוח הלאומי לקזז סכוצים אלו מקצבאות המגיעות לו או שיגיעו לו בעתיד. 2. הוא לא יהיה זכאי לקבל קצבאות מאותו סוג במשך תקופה המוגדרת בחוק . 3. תביעה פלילית בגין קבלת דבר במרמה. בדרךכלל הביטוח הלאומי ישתמש בשתי הדרכים הראשונות, ישנם מקרים שתוגש גם תביעה פלילית.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה