שאלה נוספת

newman10

New member
שאלה נוספת

אחד האיסורים החמורים ביותר בתורה הוא על משכב זכר.
רבנים פרשו איסור זה כאיסור על " מכניס מכחול אל שפורפרת"

א. האם ניתן להסיק מאיסור זה, שמצב של " מכניס מכחול אל שפורפרת" אסור גם בין גבר לאשה?
הרי שבשני המקרים, האדם מטמא את אות הברית שבגופו וכיו"ב, ובהחלט היה ניתן להאמין שהתורה יצאה מנקודת הנחה שגבר לא יקיים יחסים עם אשה בזה האופן ולכן דברה על הזכר.

ב. האם איסור משכב הזכר תקף לכל מצב של מגע מיני שהוא בין שני גברים או אך ורק למצב " מכניס מכחול אל שפורפרת" כפי שקבע רש"י ?

ובנושא אחר לגמרי:
על ידי מי נכתב " פתיחת אליהו הנביא" ולמה זה מיוחס לאליהו הנביא? כמו כן, למה לא מתרגמים אותו לעברית, כך שאנשים יוכלו להבין את מה שכתוב ?

תודה מראש לכל המשיבים.
 
שאלות בנושאים אלו למסר פרטי של המנהל

 
למעלה