שאלה, מותר לגבר עם כיפה נשוי לחבק ולנשק אישה שאינה אשתו?

ayb1

Well-known member

העבירה שלו הרבה יותר חמורה מזאת שאתה מעלה.
ביבי שכב עם אשת איש ולאף גבר אסור לשכב עם אשת איש אחר - לפי התורה מי שפועל כך הוא והאישה חייבים מיתה .

לגבי השאלה ששאלת לפי התורה לא רק שמותר לו לשכב עם אשה אחרת - כמובן רק בתנאי שהיא לא נשואה לאחר - הוא אפילו יכול להתחתן איתה.
 

marabo

Well-known member
העבירה שלו הרבה יותר חמורה מזאת שאתה מעלה.
ביבי שכב עם אשת איש ולאף גבר אסור לשכב עם אשת איש אחר - לפי התורה מי שפועל כך הוא והאישה חייבים מיתה .

לגבי השאלה ששאלת לפי התורה לא רק שמותר לו לשכב עם אשה אחרת - כמובן רק בתנאי שהיא לא נשואה לאחר - הוא אפילו יכול להתחתן איתה.
בהחלט, אבל הוא לא שם כיפה על הראש להראות "צדיק אני"
 

ai27

Well-known member
כמו בטיסה בשבת לרוסיה הוא מוכיח שכגודל הכיפה - גודל הדתיות.
חיפשתי בתרי"ג המצוות (שגם עליהן בנט לא ממש מקפיד בהחמרה),
ולא מצאתי שם "לא תחבק אשה שאיננה אישתך".
המחובקת הזאת, היא אשת איש?
 

marabo

Well-known member

תלד. להדבק בחכמי התורה​

ולשמוע בקולם
וכך הם כתבו
איסורי ביאה פרק כ"א הלכה ו’: המחבק אחת מן העריות שאין לבו של אדם נוקפו עליהן או שנשק לאחת מהן כגון אחותו הגדולה ואחות אמו וכיוצא בהן אע"פ שאין שם תאוה ולא הנאה כלל הרי זה מגונה ביותר ודבר אסור הוא ומעשה טפשים הוא שאין קריבין לערוה כלל בין גדולה בין קטנה חוץ מהאם לבנה והאב לבתו.
 

ai27

Well-known member
ולשמוע בקולם
וכך הם כתבו
איסורי ביאה פרק כ"א הלכה ו’: המחבק אחת מן העריות שאין לבו של אדם נוקפו עליהן או שנשק לאחת מהן כגון אחותו הגדולה ואחות אמו וכיוצא בהן אע"פ שאין שם תאוה ולא הנאה כלל הרי זה מגונה ביותר ודבר אסור הוא ומעשה טפשים הוא שאין קריבין לערוה כלל בין גדולה בין קטנה חוץ מהאם לבנה והאב לבתו.
סתם אישה זרה שאינה נשואה לא נחשבת אחת מן העריות, אלא במקרים מסויימים כמו כהן וגרושה או חללה.
בנט לא כהן.
 

marabo

Well-known member
סתם אישה זרה שאינה נשואה לא נחשבת אחת מן העריות, אלא במקרים מסויימים כמו כהן וגרושה או חללה.
בנט לא כהן.
פנויה, היות ולא טבלה היא בחזקת נידה ואסורה בקרבה מדין נידה.
 

ai27

Well-known member
פנויה, היות ולא טבלה היא בחזקת נידה ואסורה בקרבה מדין נידה.
זאת חומרא, לא מעיקר הדין, ולא מדברי חכמים, שהטילו גזירה זו רק על גויות.
בנט לא שומר נגיעה
 
נערך לאחרונה ב:

marabo

Well-known member
זאת חומרא, לא מעיקר הדין, ולא מדברי חכמים, שהטילו גזירה זו רק על גויות.
בנט לא שומר נגיעה
שמירת נגיעה זה דין, גם בפנויה. ומי ששומר מצוות צריך להתיחס למצווה תלד
 

ai27

Well-known member
שמירת נגיעה זה דין, גם בפנויה. ומי ששומר מצוות צריך להתיחס למצווה תלד
זו חומרא, לא מצווה, ולא דין.
בשונה מקרובות ומאשת איש, מעיקר הדין, אישה פנויה טהורה מטומאת נידה אינה ערווה על גבר. לפיכך, מגע תאוותני בין השניים אינו אסור כשלעצמו, אלא רק מכוח תוצאותיו האפשריות, כגון הרהורי עבירה.

לפיכך, אדם שיודע שהוא בסכנה, יחמיר וישמור נגיעה,
ואדם שיודע שאין סכנה כזו, לא ישמור.

היות שכך, חרדים רווקים, שנמצאים בסכנה, מחמירים,
אך לאחר הנישואין, סכנה זו מצטמצמת מאוד.
 

in bal1

Well-known member
שמירת נגיעה זה דין, גם בפנויה. ומי ששומר מצוות צריך להתיחס למצווה תלד
אתה באמת חושב שכל המצוות והאיסורים שאתם מעלים פה זה באמת משנה לגבר? כיפה,בלי כיפה גדלה,קטנה.מנסיון זה לא ממש מזיז לו.
 

ai27

Well-known member
אתה באמת חושב שכל המצוות והאיסורים שאתם מעלים פה זה באמת משנה לגבר? כיפה,בלי כיפה גדלה,קטנה.מנסיון זה לא ממש מזיז לו.
מנסיון - לפני שמתחתנים זה בהחלט מזיז,
אחרי שמתחתנים - את מי מעניין השטויות האלו?

זאת אפילו לא הלכה - אלא חומרא על חומרא, כשהבחור אפילו לא מקפיד על מה שכן הלכה.
 
למעלה