שאלה למנהל הפורום והאחרים בקשר להנחה בחשמל !!!

rozgil

New member
שאלה למנהל הפורום והאחרים בקשר להנחה בחשמל !!!

אם הוסטל שלם שרק 8 נכי צה"ל גרים בו (כולם נכי צה"ל המוכרים על נפש) זכאים - כולם - להנחה בחשמל או מי כן?

נ.ב.
1. חוץ מהם אין דיריים אחרים.
2. כולם עומדים בקרטריונים להנחה בחשמל...
 

rozgil

New member
הבנתי שצריך לפנות ל: איך פונים לאחראי במקבץ הדיור?

האם הוא ממשרד הביטחון? האם הוא מחברת החשמל? וכדומה....
 

רוקי50

New member
היי גילי כנס......

ההנחה מתשלום חשבון החשמל
23/11/2015
בהמשך להודעה בדבר ההנחה מתשלום חשבון החשמל לנכי צה"ל, להלן הבהרות בדבר הזכאות ואופן המימוש:
עפ"י תקנות משק החשמל (תשלום מופחת לזכאים שונים) התשע"ה 2015, שיכנסו לתוקף מ-20/12/15, תינתנה הנחות בתשלום חשבון החשמל לנכים שדרגת נכותם 50% ומעלה או לנכים שדרגת נכותם נמוכה מ-50% והם מקבלים תגמול קיום קבוע.

לצורך מתן ההנחה ע"י חברת החשמל, יעביר אגף השיקום לחברת החשמל קובץ המכיל את פרטי הזכאים להנחה. הקובץ יועבר מידי חודש.

בתגמול חודש נובמבר יצורף מכתב מחברת החשמל לזכאים להנחה זו.
זכאי שלא מעוניין שפרטיו יכללו בקובץ שיועבר לחברת החשמל - יעדכן את המחוז המטפל בתוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה זו.

תודה על שיתוף הפעולה.

מכתב מחברת החשמל כנס לאתר אגף השיקום וכנס למטה "למכתב מחברת החשמל" יש שם הנחיות....דרך אגב האם לחדר שלך מחובר שעון חשמל בנפרד ? והאם השעון על שימך. רק כך תוכל לקבל את ההנחה. אני פשוט לא מכיר את הנוהל בהוסטל.ואיך גובים שם חשבון מים?חשמל? ארנונה? האם לכל חדר/דירה יש שעונים בנפרד?רק אתה יודע!!! בהצלחה.
 
למעלה