שאלה לימנים. נניח שאתם פוגשים ערבי והוא מברך אתכם לשלום

שאלה לימנים. נניח שאתם פוגשים ערבי והוא מברך אתכם לשלום


האם תתעלמו ממנו או שתשיבו לו בברכה כנהוג בין בני תרבות
 
מוטי גוטרמן , אני כל יום פוגש כמה ערבים מברך אותם לשלום

ומשוחח איתם שיחות ארוכות ובגמר השיחה שוב מברכים אחד את השני בשלום ולהתראות .

בצה"ל שני החברים הכי טובים שלי היו ערבים מוסלמים גששים מחמוד ומוחמד חיינו כמו אחים במוצב ובמקום אחר ברמת הגולן .

עד כמה שידוע לי יש כמה שמאלנים (לא כולם) שבאישי בזים לערבים ולתרבותם וכו'

 

marabo

Well-known member
אצלנו היהודים שואלים בפסח רק 4 שאלות

מדוע מטריח אתה על היהודים בשאלות יתר על המידה?
שכבודו יפנה לאחיו הסמאלנים וישאל אותם.
 
שכבודו אינו מכיר הלכות

ישמעלים? שאם יפגוש בם ולא יברכם לשלום , יכולין הן לכעוס עליו אם ימנים המה
ואם שמאלנים אל יחשוש ליבו שנאמר
ימנים ושמאלנים בראתי כל בני האדם ובם גם ישמעלים
 
כבודו מלא עולם

"כבודו מלא עולם ומשרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו להעריצו ממקומו
הוא יפן ברחמיו לעמו ויחון עם המיחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמים באהבה שמע ... "

 

marabo

Well-known member
יפה דרשת, יישר כוח, זו התשובה לקושיות של גוטרמן

 
שהלה גוי הוא ירחם השם וכבודו משבחו? שמחלל שבת קודש הוא


ואין חטאין גדולים המנו שנאמר שמור תשמרון שבתותי ואם לא יחר אפי באש להבות.
שאל רבי שלתיאל. מדוע נאמר גם יחר אפי וגם אש להבות? שהרי יחר אפי נאמר לרוב בתורתנו הקדושה ואש להבות נאמר רק בפסוק זה?
אמרו לו שרוצה מלך המלכים חשיבות שאין גדולה המנה לשבת קודש שקדושה היא אף מיום כיפורין

אז צא ולמד
 

marabo

Well-known member
מתפלא אני על כבודו ששכח תלמודו

שלמדנו מרן החפץ חיים שאם ראית אדם בינוני מישראל שחטא למד עליו זכות שנאמר "בצדק תשפוט עמיתך". וגם אם חזר לחטא ראוי ללמד עליו זכות שיצרו גובר עליו אולם נפשו עציבה ורוצה הוא לשוב בתשובה.
לא כן המומרין, המשומדין הסמאלנין שכופרים בעיקר והוציאו עצמם מגדר "עמיתך" ולכן אין ללמד עליהם זכות אלא כף חובה.
 
תלמודו של מוטקה מרדכי מוטי גוטרמן מסתכם בקורסים

שהוא לקח באוניברסיטאת בר אילן

הוא שולף כל מיני ציטוטים

עושה סלט ירקות שעטנז

עלק בקיא ביהדות

 
ןמיהו אותו חפץ חיים אלא טמבל זקן? ואף אם חכם הוא אין

"בצדק תשפוט עמיתך" קשורין לענין
שמשפט קדוש זה כוונתו למשפט בבית המשפט ירחם השם ועל כבודו לשית ליבו לכך שנאמר
בל תטעון את הציבור הקדוש כי קדושים המה לי.
וכבודו שאל את המומרין הימנים מחללי שבת אם נפשם עצובה ביום קודש שבת? ראוי שישאל כי כבודי רואה אותם שוחקין ומצחקין כאילו יום חול הוא ירחם השם
 

Henry0

New member
האין גבול לטמטום של הפלפול החרדי?

בפלפול חרדי אפשר להגיע לכל שטות שרוצים,
ומכיון שכך, מי שעסק בזאת איבד כל קשר למחשבה אנושית הגיונית.

רק פלפול חרדי מטומטם יכול להגיע למסקנה שלנסוע עם המשפחה ליום כיף בשבת זו עבודה ולא "עונג שבת".
אך לעבוד קשה ולעשות סקס עם אישתך זה "עונג שבת".

מי שמתפלפל בשטויות, או מאמין למטומטמים שמתפלפלים על הפסוק "אל תאכל גדי בחלב אימו", מגיע לו להתעסק רבע מחייו בחוקי כשרות שלא לעניין, ולעולם לא לאכול סטיק ברוטב פלפל בשמנת.
כניראה שיש אלוהים, אם הוא כל כך מעניש את המטומטמים האלה.
 
למעלה