שאלה לחיים רייזלר

שאלה לחיים רייזלר

אם יאשרו לי קצבת נכות כללית האם אני יקבל מגיל 18 עד 22 שהייתי קטן קבלתי קצבה 8 שנים והורידו לי הוא 18 חודשיים לאחורה
 
לחיים

שהייתי קטן אימי הגישה עירעור למחוזי ולא עזר עכשוו בהיותי גדול יש לי קושי במציאת עבודה בגלל מגבלות בגיל 18 הייתי בשירות לאומי ולכן לא תבעתי תביטוח לאומי
 
חבל שלא הגשת ראה הסבר לא נבכה על חלב שנשפך

נכות - קצבת נכות לחייל בשירות חובה, חייל מתנדב ומשרת בשירות לאומי חייל בשירות חובה או חייל מתנדב וכן מתנדב בשירות לאומי המגישים תביעה לקצבת נכות לראשונה, תיערך בדיקת זכאותם כפי שמקובל לגבי כל מבוטח אחר. לצורך הערכת הכושר להשתכר יידרש לעתים מידע על תפקוד החייל או המתנדב במסגרת שבה הוא נמצא. חייל או מתנדב בשירות חובה וכן מתנדב בשירות לאומי שנקבעה להם קצבת נכות לזמן לא מוגבל לפני שהתחילו לשרת בצה"ל או בשירות לאומי, לא תופחת הקצבה המשולמת להם כל עוד הם משרתים בשירות חובה או בשירות לאומי. מי שנקבעה לו נכות רפואית זמנית ודרגת אי-כושר לזמן מוגבל, יוזמן להמשך אבחון רפואי ולהערכת המשך הזכאות כפי שמקובל. עכשיו גש לביטוח לאומי והגש תביעה במידה ותוכר לפחות ב-20% תהיה זכאי לשיקום מקצועי זה אומר תלמד מקצוע ע"ח הביטוח לאומי עיין בהסבר שבקישור המצורף: http://www.btl.gov.il/benefits/Voca...al_Rehabilitation_disabeld/Pages/default.aspx.בהצלחה.
 
לחיים

אז מה שאתה אומר שאם ייקבע לי אחוזי נכות אז אני יקבל אחוזי נכות וגם אני יוכל לקבל שיקום מקועי {האם זה משנה לביטוח לאומי שאני לומד מקצוע מכספי האישי}
 
נכון הבנת ויתכן וגם תהיה זכאי לרטרו לפי המידע

שהעברתי לך על חייל מתנדב,אגב לעיתים המל"ל מחזיר כספים באם לימודיך מתאימים לאיבחון שתתבקש לעבור, אגב באם לא תקבל שיקום מקצועי יצא חוק חדש שמאפשר לעבוד ועדיין לקבל קצבה ראה הסבר בקישור:http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/laron/Pages/default.aspx.בהצלחה.
 
למעלה