שאלה לחובבי ההסגר:

שאלה לחובבי ההסגר:

מה משך ההסגר המירבי שלדעתכם ניתן להטיל על אזרחי המדינה? שבוע? חודש? חודשיים? חצי שנה? שנה? שנתיים? חמש שנים? עשר שנים? חמישים שנה? כל החיים?
 
למעלה