שאלה לדיון

פשוט זבל
של אנשים

במקום שילכו לעבוד

חכמים על חלשים

יכול להיות שמסוממים, לא מצדיק את מה שהם עושים
אין לי מה להוסיף.
 
ההר היקרה

מדובר בחבורת בירוינים ולא נרקומנים כלל
וגם עם היו תחת השפעת אלכוהול או סמים לא מצדיק את המעשים הללו
 
למעלה