שאלה לגבי רישום ביבליוגרפי חשוב!

שאלה לגבי רישום ביבליוגרפי חשוב!

כשאני רוצה לרשום שם כל מאמר מתוך כתב עת,האם עליי לציין גם את הכרך (vol( וגם את המהדורה )NO( ? בהסברים הקצרים שיש לנו באתר של האוניברסיטה,רשום "לא לכתוב מספר חוברת בתוך הכרך אלא אם כן בכל אחד מופיעים מספרי העמודים מ1. ממש ברור הא...לא מובן לי אם כן יש צורך לציין גם מספר כרך וגם מהדורה, רק כרך?רק מהדורה? למשל: Brown, J. D., & Smart, S. A. (1991). The self and social conduct: Liking self-representations to prosocial behavior. Journal of personality and social psychology, 3, 368-375. האם רשמתי לפי הכללים ? 3 זה מספר החוברת , את מספר הכרך לא רשמתי
 
את יכולה להוסיף את מספר הכרך

בסוגריים : Brown, J. D., & Smart, S. A. (1991). The self and social conduct: Liking self-representations to prosocial behavior. Journal of personality and social psychology, 3(4), 368-375 4 בדוגמא שלי
 
אז לא חובה לרשום מספר כרך רק מהדורה

? והאם מספר הכרך לא צריך לבוא לפני מספר המהדורה? אתה רשמת את זה אחרי
 
למעלה