שאלה לגבי משפט חוקתי והפרדת רשויות

שאלה לגבי משפט חוקתי והפרדת רשויות

עד כמה שידוע לי (מימי בית הספר...) אמורות להיות בישראל שלש רשויות נפרדות: הרשות המבצעת, המחוקקת והשופטת. האם בעצם היות שרים (חברים ברשות המבצעת) גם ח"כים (ברשות המחוקקת) אין בבחינת טישטוש ההפרדה בין הרשויות? האם לא היה נכון יותר שיהיו 120 ח"כים במשרה מלאה ובנפרד יהיו שרים במשרה מלאה?
 
ושכחת גם את הרשות השופטת

גם הרשות השופטת תלוייה ברשות המחוקקת בנוגע לתנאי שכר, ולרשות המבצעת ולרשות המחוקקת בנושא מינוי שופטים, וכמובן הנהלת בתי המשפט שייכת לרשות המבצעת ( משרד המשפטים ) ומשכורות השופטים מגיעות באמצעות משרד המשפטים ...אין ספק שלעיתים הפרדת הרשויות היא מלאכותית אבל..לא נכון יהיה לאמר שצריכה להיות הפרדה מוחלטת. צריך לזכור שעצמת הרשות המבצעת נגזרת מכוחה כפי שבא לידי ביטוי ברשות המחוקקת. כלומר הרוב שנבחר לרשות המחוקקת הוא זה שיישם את המדיניות באמצעות הרשות המבצעת
 
"טישטוש" המערכות בין הרשויות

אכן, אתה צודק ואין שום דמיון בין התיאוריה של הפרדת הרשויות ובין המצב הקיים בישראל. מאחר חברי הממשלה ברובם, הם גם חברי כנסת, יש בהם "פיצול אישיות רשויותי" מובנה. כדי שזה לא יהיה, צריך להעביר את החוק הנורבגי, הקובע כי ח"כ שהפך שר, נפסקת חברותו בכנסת כל עוד הוא מכהן כשר. גם הפרדת הרשויות בין הרשות השיפוטית לרשויות המחוקקת והמבצעת, בישראל "צולעת" עד מאד.
 
למעלה