שאלה לגבי משכיר שמסרב לחתום על הארכת חוזה

איה1974

New member
שאלה לגבי משכיר שמסרב לחתום על הארכת חוזה

שלום רב, אימי שוכרת דירה במשך כ-6 שנים, כאשר בחוזה השכירות היחיד שנחתם איתה אז, נרשם שניתנת לה אופצייה להארכה לשנה, אם תודיע בכתב תוך 45 יום. מאז, היא גרה בשכירות ללא חוזה הארכה בכתב, והמשכיר מעלה לה את דמי השכירות החודשיים כל שנה וחצי בערך בכ-200-300 ש"ח. החוזה המקורי נחתם בדולרים, וכעת הסכום הנדרש צמוד לשקלים ואינו מתורגם מדולרים לשקלים. לאורך השנים, השוכר היה מסכם איתה בכל פעם שביקש העלה בשכר הדירה, שהוא יגיע ויחתום איתה על חוזה שכירות חדש. לא נחתם חוזה חדש שכזה או מסמך הארכת חוזה, למרות שאני אישית ניסחתי לפני כחצי שנה מסמך הארכה שכזה על פי חוזה אחיד (אני לא עורכת דין אבל יש לי קצת רקע מקורסים בסיסיים בתואר אחר), והוא סירב לחתום עליו. אני הייתי נוכחת במספר שיחות בו היה משא ומתן על חתימת החוזה, והמשכיר, על אף שיש לו יועץ משפטי או עורך דין לפי טענתו, סירב לנסח מסמך חדש, למרות שההצמדה לשקלים יכולה רק להועיל לאינטרס שלו. ייתכן והוא רוצה להשאיר לעצמו אופציה לצאת מהחוזה בכל עת, למטרותיו: מכירת דירה, החלפת שוכר ובמקרה של אימי: נסיון להעלות את שכר הדירה לפי רצונו ללא התחייבות לכך בכתב. דרישתו להעלות את שכר הדירה מלווה תמיד באיומים: בעבר הוא אמר לאימי שהוא יכול לפנות אותה תוך חודש מהדירה, וכרגע הוא מאיים על אימי שיפנה אותה מהדירה עם צו הרחקה. בנוסף לכך, לפני כחצי שנה פרצו לדירה כי הדלת לא היתה דלת של רב בריח, אלא עם מנעול פשוט ביותר שנפרץ. המשכיר סירב להתקין דלת ממוגנת וכמו כן מזגנים חדשים שעובדים והתקלקלו מאוד מהר כי הם משנות ה-80-70 של המאה הקודמת ולא היו תקינים מכלתחילה. גם ברזים חדשים הותקנו בדירה ודוד שמש. בסך הכל השקיעה אימי במה שנקרא "שיפורים במושכר" אלפי שקלים. גם תיקונים בחשמל, צנרת וטלפון, שהם ליקויים בבניין בגלל שהוא ישן, נאלצה אימי לעיתים קרובות לשלם, לאחר שהמשכיר סירב להשתתף או לכסות את ההוצאה. בכל פעם שהיה דיון איתו על הנושא, ובמיוחד בנושא הדלת החיצונית לבית, המשכיר נתן לאימי תחושה שהיא שוכרת טובה ושהיא תישאר שנים בשכירות, לכן היא השקיעה בדירה. ושאלה אותו? האם להשקיע, כי אם אתה רוצה שאני אתפנה בשנה הקרובה, אני לא אתקין מזגנים ודלת? אז הוא הבטיח לה שהכל בסדר. (אני נכחתי בשיחה). שאלותי הן: 1. האם החוזה הראשוני תקף כל עוד לא נחתם חוזה הארכה כלשהו? לי ידוע שבדיני מקרקעין חוזה חייב להיחתם בכתב. האם זה תקף כאן? האם העלאת השכירות בהסכמה בעל פה תופסת, אם היא נהגה להמשיך ולשלם באופן קבוע? עשיתי חישוב של דמי השכירות הנוכחיים. הם אכן תואמים לדמי שכירות של דירות באיזור. למרות, שהם לא דמי השכירות המקוריים שנחתמו בחוזה: ההפרש בתרגום לדולרים של היום ואז: 820$ אז, והיום 1,400$, הינו עלייה של כ-40%. אם יתורגם לשקלים אז והיום: אז כ-3,700 ש"ח והיום כ-5,000 ש"ח - עלייה של כ-26% שהיא סבירה למצב בו היה נחתם חוזה מחדש בש"ח מאז שחיקת הדולר, אך כאמור לא נחתם שום חוזה, אלא סוכם בעל פה לנסח חוזה ולא נוסח. 2. האם ישנן זכויות נוספות לשוכר אם הוא משלם וגר במושכר מעל 5 שנים? (לי זכור משהו בנושא חכירה)..האם ניתן לאיים לפנות את אימי תוך חודש, אם היא גרה שם מעל 6 שנים, ללא סיבה מוצדקת ובגלל שלא הסכימה להעלאת תשלום שכר הדירה? 3. במידה והחוזה בעל פה עם אימי של ההעלאות הקצובות בתשלום שכר הדירה - לא תקף כי נעשה בעל פה והובטחו לה הבטחות שווא להסכם חדש בכתב (מה שנקרא, לא בתום לב), האם מגיעים לה החזרים בגין הפרשי התשלום ששילמה לאורך השנים? 4. האם במידה ויסוכם בין המשכיר לבין אימי שהיא מפסיקה את השכירות, האם מגיעים לה החזרים בגין כל השיפורים במושכר ששילמה ושהמשכיר סירב לשלם? (מזגנים, דלת, ברזים וכדומה) תודה מראש:) *אני מצרפת בפוסט הבא ציטוט של מספר סעיפים בחוזה שעשויים לעזור להבין יותר את התמונה.
 

איה1974

New member
ציטוט חלקים רלוונטיים מחוזה השכירות

אשמח להסבר לגבי סעיף 15 לחוזה - הוא נראה לי "טריקי" ופתוח למספר פרשנויות. 15. בכל מקרה שהמשכיר לא השתמש בזכויותיו הנובעות מחוזה זה, הרי כל השהייה או המנעות מפעולה במועדה וכל ארכה לא ייחשבו לויתור, להסכמה או להודאה כל שהיא מצידו. האם הכוונה בסעיף זה גם יכולה להשתמע שכל הארכת שכירות שניתנה על ידי המשכיר לשוכר לא תיחשב לוויתור על הזכות שלא לתת אופציה נוספת, ולכן הוא יכול לממש את הפינוי של השוכר בכל שלב מהמושכר? סעיפי החוזה העיקריים: לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ויש לראותו כאילו נכלל ונשנה בחוזה עצמו. 2. 2.1 המשכיר משכיר בזה לשוכר והשוכר שוכר בזה מהמשכיר את המושכר לצורך מגוריו בלבל לתקופה קצובה של שנה החל מיום XXXX ועד יום XXXXX (להלן - תקופת השכירות) 2.2 לשוכר ניתנת אופציה להארכת תקופת השכירות ב-12 חדושים נוספים החל מיום XXXX עד ליום XXXX בתנאי כי יודיע על כך בכתב מראש למשכיר (להלן - תקופת האופציה). 2.3 כל תנאי חוזה זה יחולו על תקופת האופציה בשינויים המחוייבים 3. 3.1 במשך תקופת השכירות מתחייב השוכר לשלם למשכיר דמי שכירו חודשיים השווים בשקלים ל-820$ ע"פ שערו היציג של דולר ארה"ב ביום התשלום בפועל. 3.2 מוסכם בתקופת האופציה, אם תהיה כזו, ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות חודשיים השווים בשלים ל-820$ ע"פ שערו היציג של דולר ארה"ב ביום התשלום בפועל. 3.3 דמי השכירות ישולמו כדלקמן: (מפורט מה ישולם מראש ולאיזה בנק לא רלוונטי) 4. השוכר חייב לשאת בתשלום מלוא דמי השכירות בעד המושכר בתקופת השכירות או בתקופת האופציה הכל פי עניין, ע"פ חוזה זה, אך אם לא ישתמש במושכר במשך כל התקופה או חלק מכל סיבה שהיא, והיה והחליט השוכר לעזוב את המושכר בתוך תקופת השכירות או בתקופת האופציה (אם היא מומשה) הוא חייב לשלם את דמי השכירות בגין התקופה עד לסיומה, ולשאת בכל התחייבויותיו ע"פ חוזה זה. 5. מטרת השכירות (מגורי השוכר בלבד וכו' - לא רלוונטי) 6. השוכר מצהיר בזה כי ראה את המושכר וכי הוא מתאים למטרותיו וכי הוא מוותר על כל טענת מום או ברירה או אי התאמה. 7. השוכר מתחייב בזה לא להעביר, לא למסור ולא להשכיר את המושכר או חלק ממנו. (שיתוף במושכר וכדומה - לא רלוונטי) 8. השוכר מתחייב לא לשנות את מבנה המושכר בכל צורה שהיא ולא לעשות כל שינוי, כולל שינויים פנימיים במושכר, אלא אם קבל לכך הסכמה מראש ובכתב מאת המשכיר. 9. השוכר מתחייב להרשות למשכיר או לב"כ להיכנס בכל זמן סביר למושכר, לאחר תאום מראש עם השוכר, כדי לבדוק את מצב המושכר וכדי לברר אם השוכר ממלא אחר תנאי חוזה זה. 10. (סעיף זה מדבר על תשלומי ארנונה וכדומה - לא רלוונטי) 11. השוכר מתחייב להחזיק את המושכר במצב טוב ונקי בכפוף לבלאי משימוש סביר ולהשתמש במושכר שימוש זהיר ולמנוע כל קלקול או נזק למושכר. השוכר חייב לתקן כל קלקול או נזק על חשבונו והוצאותיו מיד לאחר גרימת הנזק או הקלקול. לא יתקן השוכר כל נזק כאמור, יהא המשכיר רשאי לתקנו והשוכר יהא חייב לשלם למשכיר מיד עם דרישתו כל סכום ששולם ע"י המשכיר בעבור התיקונים. 12. בתום תקופת השכירות או בתום תקופת האופציה או עם בטול חוזה כדין זה כאמור להלן, הכל לפי הענין יהיה השוכר חייב לפנות את המושכר כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ, למסור למשכיר את המושכר במצב טוב ותקין, כדי שנמסר לו בתחילת תקופת השכירות, כשהוא נקי וכשהקירות צבועים ע"י איש מקצוע, והכל לשביעות רצון המשכיר. אם לא ימסר המושכר במצב שהינו לשביעות רצון המשכיר כמפורט לעיל, השוכר ישלם למשכיר סך של XXXX ש"ח עם פינוי המושכר. לא יפנה השוכר את המושכר במועד, יהיה השוכר חייב לשלם למשכיר סך בשקלים השווה ל-XX דולר ע"פ שערו היציג של דולר ארה"ב. עבור כל יום של איחור בפינוי המושכר כדמי פיצוי קבועים ומוסכמים מראש, זאת מבלי לגרוע מזכותו של המשכיר לתבוע את פינוי המושכר. 13. אם השוכר הפר או לא קיים את התנאים או ההתחייבויות הכלולים בסעיפים 4, 7, 8, 10, 11, 12 לחוזה זה, יהוה הדבר הפרה יסודית של חוזה זה מצידו, והחוזה ייחשב כבטל ומבוטל. יהא המשכיר רשאי לתבוע את פינויו המיידי של השכור את מסירת החזקה במשוכר לידיו. בכל מקרה תהיה הרשות בידי המשכיר לתבוע מאת השוכר כל נזק שנגרם לו ולמוזכר עקב הפרת או אי קיום כל תנאי מתנאי החוזה. ביטול החוזה כתוצאה מהפרתו ע"י השוכר כאמור, לא ישחרר את השוכר מתשלום דמ י השכירות עד תום תקופתל השכירות לפי חוזה זה, והמשכיר יהא פטור מלהחזיר כל סום ששולם ע"ח דמי השכירות עד תום תקופת השכירות לפי חוזה זה. 14. הסעיף מדבר על צ' בטחון ושטר חוב וכדומה - לא רלוונטי. 15. בכל מקרה שהמשכיר לא השתמש בזכויותיו הנובעות מחוזה זה, הרי כל השהייה או המנעות מפעולה במועדה וכל ארכה לא ייחשבו לויתור, להסכמה או להודאה כל שהיא מצידו. 16. בכל מקום בו נאמר בחוזה זה "דולר" פרושו שער הדולר היציג של ארה"ב ביום התשלום בפועל. 17. השוכר מתחייב בזה לאפשר למשכיר או לב"כ להכנס למושכר על מנת להראותו לשכור חדש במשך חודשיים לפני תום תקופת חוזה זה, או תקופת האופציה, לפי העניין. 18. המשכיר קיבל סך ה שווה בשקלים ל-XXXX דולתר ע"ח עבור החודשיים הראשונים של השכירות ע"י חוזה זה וחתימה המשכיר על חוזה זה משמשת אישור לקבלת הסכום הנ"ל. 19. השוכר מצהיר בזה כי חתם על החוזה לאחר עיון בכל פרטי החוזה.
 
תשובות לשאלה ארוכה

1.לא. הוא לא תקף. חוזה בכתב חייב להיות בעקעות מכירה וכו'. לא בשכירות קצרת מועד. 2. לא.אין זכויות נוספות. אם התשלום הוא אחת לחודש ניתן לפנותה בהתראה של חודש מראש. 3. לא 4. אני לא יודעת. זה תלוי בנסיבות.
 

איה1974

New member
תודה:)

אז גם כל שאר התנאים בחוזה לא תקפים כגון סיוד הדירה בסוף? והתנאי שהשוכר לא חייב לשלם עד תום תקופת השכירות בחוזה אם הוא עובר אלא רק בהתרעה של חודש? ע"פ חוק השכירות והשאילה התשל"א סיום השכירות 19. (א) לא הוסכם על תקופת השכירות, או שהצדדים המשיכו לקיימה לאחר תום התקופה שהוסכם עליה בלי לקבוע תקופה חדשה, רשאי כל צד לסיים את השכירות על ידי מתן הודעה לצד השני. (ב) ניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (א), תסתיים השכירות - (1) כשנקבעו דמי השכירות בסכום מסויים לתקופות קצובות - בתום התקופה המתחילה בסמוך לאחר מתן ההודעה, או כעבור שלושה חדשים לאחר מתן ההודעה, הכל לפי המועד הקצר יותר; (2) בכל מקרה אחר - במועד שנקבע לכך בהודעה, ואם מועד זה היה בלתי סביר - תוך זמן סביר לאחר מתן ההודעה. מצויין בסעיף שאם לא הוסכם על תקופת השכירות ניתן לסיים אותה תוך חודש, רק במקרה שאני תיארתי *כן* הוסכם על תקופת שכירות בעל פה. אמנם לא נקבעה תקופה מוגדרת, אך פרשנויות שונות שמצאתי במקורות אחרים אומרות שניתן גם עד סוף התקופה השנתית בחוזה,מעודכנת לשנה הנוכחית. המשכיר אמר (ואני שמעתי במו אוזני) שהשכירות היא לטווח ארוך והשתמע מכך שלמספר שנים ולפחות עד תום השנה. ומכיוון שאת אומרת שבשכירות החוזה לא חייב להיות בכתב, אז הוא גם תקף בעל פה. מדובר אם כך בפרשנות מאוד ספציפית.
 

איה1974

New member
ודרך אגב

דלת פלדלת שעולה אלפי שקלים וכך גם מזגנים שקבועים בקיר, לא מתקין דייר שסבור שיפנו אותו תוך חודש, וגם לא תוך חצי שנה. אלא אם המשכיר נתן לו תחושה וגם אמר לו שהוא יגור שנים נוספות בנכס. כך שיש כאן נסיבות נוספות, והנושא מורכב יותר.
 
למעלה