שאלה לגבי חריגות בניה

RonyR12

New member
שאלה לגבי חריגות בניה

אני מתענינת בקנית בית בשכונה בתל אביב שנוטה לחריגות בניה.
מה הדרך שלי להבטיח שאין חריגות לפני שאני מתחילה משא ומתן?
חשבתי שזה התפקיד של עורךהדין אבל הוא לא רואה את התכניות לעומת הבית, הוא בכלל לא מבקר בבית.
כלומר איזה גורם יודע לעשות את ההשוואה בין מה שאושר לבין מה שיש בפועל? או איך אני עושה את זה בעצמי לפני שאני נקשרת לרעיון של קנית הבית הספציפי?
תודה!
 

zammy

New member
גשי לוועדה

המקומית והוציאי את תיק הבניין ובדקי את תסריט היתר הבנייה העדכני.
אם אינך יכולה בקשי מכל הנדסאי בניין או מהנדס או אדריכל שיבדוק עבורך.
 
לרכוש דירה בלי להסתבך עם חריגות בניה - התייחסות.

בחרת עו"ד זול וכנראה לא מקצועי שלמעט מעורבות מינימלסטית בחוזה הרכישה אינו מתכוון להכנס ל"עובי הקורה" מה שאינו מוריד מאחריותו בייצוג שלך.
כדאי שתקראי את הסכם שכר הטירחה עם עוה"ד .

לעניין רכישת הדירה :
מה ז"א "נוטה לחריגות בניה" האם מחלקת מהנדס העיר בעיריית ת"א מתעלמת מחריגות הבניה ? [קשה לי להאמין] כי עיריית ת"א מבצעת אכיפה אגרסיבית נגד עברייני בניה ומוציאה צווי הריסה מנהליים כדי למנוע התיישנות.
על המוכר להצהיר בע"פ ובכתב [בהסכם המכר] שבדירתו אין חריגות בניה על משמעותן החוקית , שאין נגדו שום הליך חוקי בביהמ"ש המתאים לנושא הנדון, כל נזק שעלול להגרם לכם כקונים בעתיד בגין חריגות בניה שבוצעו בדירה לפני רכישתה, יחולו על המוכר.

שלב ראשון, להשוות בין האמור בשטח הדירה המופיע בחוזה המכר [ופירוט החדרים] לבין הקיים עפ"י נסח הטאבו ומסמכי הארנונה של עיריית ת"א.
את יכולה לפנות לאינפורמציה במח' מהנדס העיר ולבקש את תיק הבניין המקורי ולהשוות בין התכנית לבין הקיים בפועל. [זה תפקיד המוטל על עוה"ד שמייצג אותך וזו אחריותו לוודא זאת]
הערה...בכל מקום שכתבתי "את"... הכוונה היא לאחריותו של עוה"ד שלך.

אין לי ספק שניתן לזהות חריגה ועבירת בניה גם בעין בלתי מקצועית.

מספר מאמרים ופס"ד :
כתבה : זוג תבע: מכרו לנו בית עם חריגות בנייה - http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4295003,00.html
פסה"ד במלואו - http://www.ruling.co.il/סמוגורה-ואח'-נ'-יפת_782ae77f-86d8-4074-a52b-63154ac2a8cd

כתבה : רוכשי בית תבעו בגין חריגות בנייה שביצעו בעצמם - http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4929269,00.html
פסה"ד במלואו - https://www.psakdin.co.il/Court/1254727#.WhvaatIjQdV

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
פרל דוד , סלולרי - 052-8964914
 

RonyR12

New member
ראיתי באיחור שענית לי

אולי נוטה לחריגות בניה זה לא הביטוי הנכון, אבל זו שכונה ישנה עם כל מיני הרחבות וסגירות של מרפסות מלפני המון שנים והמצב לא תמיד הכי ברור. זו כבר הדירה השלישית שאנחנו נקנה בשכונה שמה שכתוב בטאבו ומה שיש בפועל שאושר על ידי העיריה ומשולם בארנונה הוא לא אותו מספר.(הדירה שאנחנו מוכרים עכשיו רשומה בטאבו כ 46 מטר ובפועל היא 140 עם מדידה של העיריה שהכל תקין).
&nbsp
&nbsp
לגבי העורך דין - הוא ביקש שאביא שמאי או אדריכל לאשר שאין חריגות בניה. זה לא תקין??? הוא אמור לעשות את זה?
&nbsp
מה שכתוב בחוזה הוא הפוך ממה שאמרת - שהאחריות לחריגות היא עלי, וזה מדאיג אותי - אשמח להתייחסותך
&nbsp
3.7.1. הקונה מצהיר כי הוא ראה ובדק את הדירה ואת סביבתה, ואת מצבה הפיזי, התכנוני והמשפטי של הדירה ואת זכויות המוכר בה, לרבות על ידי מומחים מטעמו ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ביצע את כל הבדיקות בלשכת רישום המקרקעין וברשות המקומית ו/או בכל רשות רלוונטית אחרת, ומצא אותם מתאימים לדרישותיו, לצרכיו ולמטרותיו במצבם IS AS, ובכפוף לנכונות הצהרות המוכר הוא מוותר בזה על כל טענת אי-התאמה, מום או ברירה ועל כל טענה אחרת מכל סוג ומין שהוא בנוגע לדירה ולהתקשרותו בהסכם זה, למעט בכל הקשור לפגמים נסתרים אשר המוכר ידע עליהם ולא גילה לקונה.
3.7.2. כי ניתנה לו ההזדמנות לבדוק את המצב המשפטי והתכנוני של הדירה בלשכת רישום המקרקעין, במשרדי העירייה ובכל רשות רלוונטית אחרת ואת המצב התכנוני וזכויות הבניה הקיימות ו/או העתידיות בגין הדירה.
3.7.3. וכי מצא את הדירה תקינה ולשביעות רצונו ומתאימה לכל צרכיו, וכי הוא מוותר על טענת אי התאמה ו/או פגם בקשר לדירה, ובלבד שהמוכר ימסור את הדירה לקונה במצבה כפי שראה אותה בעת חתימת הסכם זה, למעט בלאי סביר ולמעט מום נסתר שהמוכר ידע עליו ולא הביאו לידיעת הקונה.
3.7.4. כי יש ביכולתו למלא אחר ההוראות וההתחייבויות החלות עליו ע"פ הסכם זה.
&nbsp
&nbsp
 
למעלה