שאלה לגבי חוזה שכירות ופינוי מוקדם

בלולולה

New member
שאלה לגבי חוזה שכירות ופינוי מוקדם

שלום רב,

לפני כמעט שנתיים חתמתי על חוזה שכירות לשנה +שנה אופציה. השנה אני במחצית השנייה של שנת האופציה.

בחוזה רשום שאני יכול לצאת מהדירה לפני תום החוזה בכפוף למציאת שוכר סביר שימלא את מקומי.

הודעתי לבעלת הדירה לפני חודשיים שאני מעוניין לעזוב את הדירה בסוף יוני, ארבעה חודשים לפני תום תקופת האופציה.

פרסמתי מודעה, באו אנשים וישנו שוכר שכבר לפני חודשיים מסרתי לבעלת הדירה פרטים, הם נפגשו והחליטו לחתום על חוזה החל מיולי הקרוב.

הבעיה היא... שיש חוזה מוכן, יש לי תיעוד בהודעות SMS שהיא רוצה לחתום איתם על חוזה והם מקובלים עליה, אבל החוזה עדיין לא חתום!! כאשר אני מדבר עם בעלת הדירה ומבקש לדעת מה קורה עם חתימת החוזה אני מקבל תירוצים מתירוצים שונים החל מ... אני חולה... נחתום ביום שישי אבל מסתבר שביום שישי כששאלתי אם הם חותמים היום, מסתבר פתאום שהעו"ד שלה לא עובד ביום שישי וכו' וכו'. כשאני מתעמת איתה על זה, היא אומרת ש"הדרישות שלי מוגזמות" ושאני לא "אאיים עליה".

השאלה שלי היא כזו: העסק עם הדייר הפוטנציאלי נמשך כבר חודשיים. במידה ולא ייחתם איתם חוזה לבסוף, האם אני משוחרר מחובתי למצוא לה שוכר אחר? אני מבחינתי את שלי עשיתי... הבאתי לה שוכר שמקובל עליה והיא אמרה שהיא מעוניינת לחתום איתם (יש תיעוד כאמור), זה שהיא מושכת את העסק חודשיים ואני אוטוטו יוצא מהדירה, במידה ולא ייחתם חוזה, האם היא יכולה לחייב אותי למצוא לה שוכר אחר, או יותר גרוע מזה, למשוך את הצ'קים שנמצאים אצלה?

ביום שישי התייעצתי עם ע"וד שאני מכיר והיא אמרה שחודשיים פלוס זה זמן לא סביר לנהל מו"מ ולחתום על חוזה ואם לא ייחתם חוזה ואדרש על ידה למצוא שוכר אחר, אני בהחלט יכול לסרב ולהגיד ש:
1. מילאתי את חובתי בזה שהבאתי לה שוכר שמקובל עליה.
2. זה שהיא משכה את העניין מסיבותיה שלה או של השוכרים העתידיים כבר לא מענייני
3. שאם היא תנסה למשוך את הצ'קים (שאותם אני מתכוון לבטל בכל מקרה, גם אם זה לא חוקי), או במידה וייגרם לי נזק, אני אתבע אותה על כך.

אודה לחוות דעתך.
 

בלולולה

New member
ציטוט הסעיף:

" אם השוכר לא יעשה שימוש במושכר ו/או יפנה את המושכר לפני תום תקופת השכירות מסיבות שאינן תלויות במשכיר, הוא לא יהיה זכאי להחזר כלשהו של דמי השכירות ולא יהיה בכך כדי לשחררו מכל התחייבות שקיבל לפי הסכם זה, עד לתום תקופת השכירות, על אף האמור בסעיף זה לעיל, יהיה השוכר רשאי לשתחרר בהתחייבויות וזכויותיו ע"פ הסכם זה ובלבד שיציע למשכיר שוכר חלופי, לשביעות רצונו של המשכיר, אשר יקבל על עצמו את כל התחייבויות השוכר לפי הסכם זה לתקופת השכירות הנותרת וימציא 2 ערבים לשביעות רצונו של המשכיר ושטר חוב וצ'קים כמפורט בהסכם זה"

כאמור, הומצא שוכר לשביעות רצונה של המשכירה שהיא מעוניינת לחתום איתם, ישנם ערבים, ישנו חוזה (שהבנתי ששונה בו סעיף 1 לגבי פינוי מוקדם של השוכרים במידה והמשכירה תמכור את הדירה, סעיף שלא קיים בחוזה שלי), אבל אין חתימה בפועל... ישנו כמובן תיעוד של כל הלעיל ב-SMS.

תודה על העזרה.
 
אני מציעה שתשלח בדחיפות מכתב רשום למשכיר

ותגיד לו שהמצאת שוכר חליף לשביעות רצונו ולפיכך עמדת בתנאים הנדרשים ואי חתימת הסכם בנו לבין השוכר החליף כמובן אינה יכולה להיות בשליטתך ולפיכך אתה רואה את עצמך כמי שמילא אחר תנאי הסעיף.
יתכן וזה יסייע לזירוז העניינים.
 

בלולולה

New member
האם זה חייב להיות במכתב רשום?

האם אפשר לשלוח במייל עם עותק לעו"ד שלו?

או שמכתב רשום זה המלצה ברורה?

דרך אגב... זה שהיא מושכת את זה חודשיים ואולי לא תהיה חתימה ואנחנו כבר מתקרבים לדד ליין של העזיבה שלי, האם אני עדיין מחויב לחפש שוכר אחר?
במידה וייגרם לי נזק מזה, האם העיכוב הזה של חודשיים בחתימת חוזה מצידה יעמוד לזכותי במקרה שאני אתבע אותה על גרימת הנזק ו/או היא תתבע אותי על ביטול הצ'קים העתידיים בבית משפט?

תודה על העזרה!
 
עדיף רשום אך אפשר גם במייל

אתה לא מחויב לחפש שוכר אחר שכן קיבלתי להבנתי הודעה שהשוכר שהצגת נמצא ראוי
כל עוד החוזה ייחתם לפני מועד עזיבתך סביר להניח שלא ייגרם לך נזק.
 
למעלה