שאלה לגבי זכויות יוצרים (מעשה שקרה)

שאלה לגבי זכויות יוצרים (מעשה שקרה)

דורון שלום, האם חברה שמזמינה ממני איור למטרת בידור לגולשיה במדור מסויים,רשאית לעשות באיורים שלי ככל העולה על דתעה? למשל לרטש אותם, או לשנות אותם שיתאימו לצרכיהם? הם טוענים שזו זכותם מכיוון שהם *קנו* ממני את האיורים ולכן זו נחלתם, בעוד שאני טענתי באזניהם כי זה לא מוצר שהם קנו אלא עבודת אומנות, עבודה ייחודית שהיא תוצר של סגנון מאוד מסויים שיש לי. הלא, ברגע שהם מפרסמים דבר כזה ברשות הרבים, זו פגיעה בשמי הטוב! ובאותו עניין: האם הם יכולים לפרסם את האיורים בקונטקס אחר מאשר המדור אליו התבקשתי לאייר? לדוגמא, להדפיס אותם על החולצות, או להוציא ספר המאגד בו את כולם, מבלי לערב אותי? איפה הזכויות שלי פה?
 
שלום בילי

האם נערך בינכם הסכם בכתב? השאלה הגדולה היא, האם מכרת את זכויות היוצרים ביצירות או רק מכרת רשיונות. דברים כאלה, רצוי מאד לסכם מראש ובכתב.
 
לא, לצערי לא נערך ביננו הסכם

עבדתי איתם כקבלנית בתור מאיירת למדור מסויים באופן קבוע.
 
אם כן

מבחינה משפטית, זכויות היוצרים באיור הם של כעיקרון של היוצר, אלא אם הוסכם אחרת. נשאלת השאלה האם נערך בינך ובין המזמים הזכם להעברת זכויות היוצרים באיורים או לא. במידה והעברת את זכויות היוצרים, הן עברו למזמין. במידה ומכרת רק זכות שימוש והפצה, חלק מאגד הזכויות עדיין אצלך. כאשר נערך הסכם בכתב, יש לקרוא את ההסכם ולבדוק מה הוא קובע. כאשר ההסכם הוא בעל פה, כמו במקרה שלך, יש קושי רב לקבוע מה הוסכם,שכן כל צד עלול להעיד גירסה נוגדת לגרסת יריבו. עדיין ניתן לנסות ללמוד את העובדות מתוך מסמכים שחייבים להיות, למשל חשבוניות מס וקבלות. הדברים עשויים להיות מוכרעים במישור הראייתי. בהנחה שזכות היוצרים נשארה אצלך, והמזמין משנה את היצירה ללא רשותך ומפרסם את היצירה הנגזרת, הדבר אכן מהווה פגיעה בזכות היוצרים שלך. מומלץ מאד שלא להעביר איורים או יצירות אחרות מבלי לערוך הסכם בכתב המגדיר את זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים אחד כלפי השני.
 
זכות מוסרית

אל תצטערי. הצדק אתך, והעדר הסכם במקרה זה פועל לטובתך. אם אין הסכם - כל הזכויות שלך. אילו נעשה הסכם, והועברו בו הזכויות החומריות ביצירה - עדיין הייתה שמורה לך הזכות המוסרית, קרי: הזכות ששמך ייקרא על יצירתך, ושלא ייעשה בה שום עיוות וסילוף. ראי: חוק זכות יוצרים, סעיף 5. פקודת זכות יוצרים, סעיף 4א.
 
הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?

מה ז"א אין הסכם? יכול להיות שבילי קמה בבוקר, איירה כמה איורים, העלתה אותם על דיסקט או על נייר, נכנסה למשרד של המזמין אותו כלל לא הכירה, והניחה את הדיסקט על השולחן של המזמין ואז הוא שלף פנקס שיקים, רשם איזה שיק, נתן לה, היא לקחה והלכה? ברור שיש הסכם, השאלה מה תוכנו.
 
שים לב להודעתי הקודמת

ולהזכרת חשבוניות וקבלות. בת.א. 53955/97 (מחוזי ת"א) יוסי מימרן נגד רשת ענק המזגנים שיווק ושירותי מיזוג אויר בע"מ ואח' (פדאור חדש) סא (3) 250 בע' 270 - 274 נדונה שאלת דרישת הכתב בהסכם העברת זכויות יוצרים ועולה האפשרות כי חשבוניות תענינה על דרישת הכתב, בין שהיא דרישה מהותית ובין שהיא דרישה ראייתית. לדעתי אין לתת תשובות פסקניות ללא התעמקות בעובדות.
 
קודם כל המון תודות

אין ספק שבשלב זה או אחר ראוי שאדע את זכויותי כיוצרת. לא הבנתי איך חשבונית המהווה הסכם, יש בה מידע אודות אופי העבודה בין הצדדים. מה הכוונה בדרישה מהותית/ ראייתית ומה לדעתך הפסיקה במקרה שלי כשישנה רק חשבונית שחוצצת בין הצדדים ולא הסכם מלא? העובדות הן כפי שתיארתי.
 
התגובה האחרונה שלי

הופנתה בעיקר לעופר בן אברהם. אכן, היות ועיסוקך ביצירה, רצוי שתדעי גם את זכויותייך וגם איך להגן עליהם. ההבחנה בין דרישה מהותית ובין דרישה ראייתית לא צריכה לשנות לך לעתיד. החוק קובע שהעברת זכויות יוצרים ניתן להיעשות בהסכם בכתב כאשר ההסכם חתום ע"י המעביר ועולם, בתי המשפט ציינו כי יתכן וחשבונית ממלאת את דרישת הכתב, שכן החשבונית היא מסמך בכתב וקריאתה עשוי ללמשד על פרטי ההסכם. למשל, אם בחשבונית נכתב כי שולם X ש"ח בגין זכויות היוצרים ב 5 איורים (אולי גם תאור או זיהוי שלהם) ככל הנראה לא נוכל ללמוד מכך מספיק, שכ יש הבחנה בין זכות היוצרים באיורים לבן האיורים כחפצים. אם בחשבונית יהיה כתוב, שולם Y ש"ח בגין זכות היוצרים ב 5 איורים, אזי דרישת החוק תתמלא. במקרה שלך, היות וככל שהבנתי, אין מסמך בכת שמציין העברת זכויות יוצרים, את יכולה לטעון כלפי המזמין שכל מה שמכרת הוא רשיון לפרסם את האיורים כפי שהם בפרסום המסויים. מכאן שפרסום איור נגזר מהווה הפרת זכויות יוצרים שלך המזכה אותך בסעדים לפי החוק.
 
אכן, דרישת הכתב היא ראייתית

ולא מהותית. יתירה מזו: אחרי שבדקתי שוב את החוק נזכרתי, כי התנאי (דרישת הכתב), שבסעיף 5 (2) לחוק זכות יוצרים, אינו חל בכלל בישראל (על-פי סעיף 3 לחוק לתיקון פקודת זכות יוצרים). אולם הערה בדבר ביטול התנאי אינה מופיעה, לא בנוסח החוק באתר "חילן טק" ולא בזה שבמאמרי הפורום (היא כן מופיעה בתקליטור "דינים ועוד"). גם בתגובתך אינך מתייחס לביטול התנאי בישראל, אלא מציין שלפי הפסיקה, "ייתכן" כי חשבונית ממלאת את דרישת הכתב. זכור לי גם פסק דין של השופטת דורנר הקובע, כי העברת הזכות החומרית ביצירה אפשרית בכתב בלבד (הפסק אינו בידי כרגע, אך מצאתי מּאמר המתייחס אליו). אבל כל אלה אינם סותרים דבר ממה שכתבתי: העדר הסכם במקרה הנדון הוא לטובת השואלת. ואפילו יוכח, כי הסכימה במשתמע להעביר את הזכויות החומריות, עדיין הזכות המוסרית שלה.
 
למעלה