שאלה לגבי הרעת תנאים - והעתיד

מצב
הנושא נעול.
שאלה לגבי הרעת תנאים - והעתיד

שאלה לגבי הרעת תנאים - והעתיד
לאור "המצב הקשה" של החברה הורידו את ימי העבודה של העובדים ל4 ימי עבודה. נאמר לנו שזאת המתכונת שתהיי עד סוף ספטמבר. כמובן שלא התקבל מכתב בכתב. השאלה היא כזאת, אם עובד הסכים לענין זה, לצורך הדוגמא כפי שנמסר לו, אך אחרי החגים, המעביד ממשיך ב-4 ימי עבודה, האם תהייה עילה להתפטרות על רקע הרעת תנאים למרות שיעברו 4 חודשים???? ( אני מאמינה שבאוקטובר לא יהיה כלום עקב החגים)
 
כן בהחלט תהיה עילה להתפטרות בדין

שאלה לגבי הרעת תנאים - והעתיד
לאור "המצב הקשה" של החברה הורידו את ימי העבודה של העובדים ל4 ימי עבודה. נאמר לנו שזאת המתכונת שתהיי עד סוף ספטמבר. כמובן שלא התקבל מכתב בכתב. השאלה היא כזאת, אם עובד הסכים לענין זה, לצורך הדוגמא כפי שנמסר לו, אך אחרי החגים, המעביד ממשיך ב-4 ימי עבודה, האם תהייה עילה להתפטרות על רקע הרעת תנאים למרות שיעברו 4 חודשים???? ( אני מאמינה שבאוקטובר לא יהיה כלום עקב החגים)
כן בהחלט תהיה עילה להתפטרות בדין
מפוטר וזכאות לפיצויים ולדמי אבטלה. חשוב לציין שעובד המתפטר בעילה של הרעת תנאים חייב לתת למעסיקו התראה בטרם יודיע על התפטרותו. מי שיבחר בדרך זו שיכתוב מכתב למעסיק שהקטנת המשרה הינה בגדר הרעת תנאים וכי באם ההרעה לא תתוקן תוך שבוע ימים, העובד יודיע על התפטרותו. אם אכן ההרעה לא תתוקן והעובד יהיה מעוניין להתפטר בחלוף השבוע, עליו להוציא מכתב התפטרות ולתת הודעה מוקדמת על התפטרותו כדין. אורך ההודעה המוקדמת תלוי בותק.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה