שאלה לגבי ביטוח לאומי

Intensity

New member
שאלה לגבי ביטוח לאומי

אם אנחנו (גוף ציבורי לצורך העניין) משתמשים בשירותי מרצים בצורה קבועה, אבל בתדירות די נמוכה (פעם בחודש בממוצע) האם אנחנו צריכים להפריש בגינם לביטוח לאומי? המרצים בחלקם עוסקים פטורים, ובחלקם לא עוסקים כלל תודה!
 

mstern

New member
כן

יש צו של ביטוח לאומי למעסיקים, מבחינת ביטוח לאומי המרצים שכירים שלכם.
 

Intensity

New member
אשמח לקבל יותר פרטים על הצו הזה

אם מישהו יודע בחוק ביטוח לאומי לא מצאתי שום הוראה לגבי זה. פשוט אחד המרצים פנה אלינו בטענה שאנחנו לא צריכים לנכות מהסכום מגיע לו. הוא עובד 7 פעמים בשנה סך הכל ועוד האם לגבי עוסקים מורשים אותו דין?
 

PINIZ

New member
פטור מהפרשה ע"י המעביד

ראה תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)התשלא-1971, הקובע כדלהלן: 1.......ישלם העובד בעצמו את דמי הביטוח אם הוא אחד מאלה: (2)עובד לשעה בעבודה לצורך עיסקו או משלח ידו של המעביד, אם כלל מספר שעות העבודה אצל אותו מעביד אינו עולה על 4 לשבוע.
 
למעלה