שאלה לגבי אופציות

שאלה לגבי אופציות

אם אני כותב לדגומא קול אחד וקונה אותו אחרי כמה דקות. האם הקול הזה נרשם ככתוב במצבת האופציות וממשיך להתגלגל או שהוא "סגור" ונמחק?
 
למעלה