שאלה:יש מצב ל

שאלה:יש מצב ל

להיחקר למי שמשכנע בפורום לעבור על החוק,קרה דבר כזה או שקשה לעלות על הזהויות שאחרי הניקים?
 
למעלה