שאלה טכנית לגבי הגשת בקשה למזונות זמניים בבקשה לקביעת מזונות מחדש עקב שינויי נסיבות.

ייאא

New member
ייצוג עצמי

אשמח לדיעה לגבי הגשת מזונות זמניים במקרה הנדון של תביעה לחישוב מזונות הילדים מחדש על פי בעמ 919/15 לאור שינויי נסיבות מהותיים.

הוגשה תביעה לחישוב מזונות מזונות מחדש לאור שינוי נסיבות, הוגשה בקשה למזונות זמניים. כתב התבירה תוקן לאחר מכן. בקשה למזונות זמניים שלא נדונה בדיון הראשון נרשם "נמחקה" והשופט רשם שלא נדרש אליה כי הוגש כץב תביעה מתוקן לאחר הגשתה.

מהלך הדברים עד עתה:

1. במשפחה נקבעו מזונות מהורה B ששכרו נמוך להורה A ששכרו גבוה. ימים לפני 919/15. זמני שהות 7/7 ההורים מתחלקים בהכל.

2. לאחר ערעור נקבע בערעור שמזונות יהיו 0.. לאור 919/15 - ולא נקבע מזונות מהורה A ל B כי התביעה המקורית היתה של הורה A.

3. עוד במהלך הערעור הורה A שהכנסתו היתה גבוהה בפער ניכר מהורה B התקדם בעבודה לעבודה אחרת ושכרו קפץ ב 100% כך שהפער בינהם גדל עוד יותר אך בערעור נושא זה לא נלקח בחשבון.

4. שנה לאחר הערעור הורה B (הכנסה נמוכה) הגיש תביעה למזונות מהורה A. היות והפער בהכנסות גדל. ובהתאם ל 919/15.

5. כמו כן במסגרת התביעה למזונות החדשה הגיש בקשה למזונות זמניים.

6. בדיון הראשון הודגש כי הוא צריך לתקן את כתב התביעה. בגלל שכבר היה הליך מזונות כך שהתביעה לא תהיה חדשה אלא בעקבות שינויי נסיבות - והוגש כתב תביעה מתוקן על פי מה שנדרש.

7. על הבקשה למזונות זמניים נכתב כי בית המפשט לא נדרש אליה כי הוגש כתב תביעה מתוקן. וליד הבקשה בתיק נרשם "נמחק". ולכן לא נקבעו מזונות זמניים לפי בקשת הורה B.


השאלה:

1. האם במקרה כפי שתואר יש בכלל מקום לבקש מזונות זמניים? במקרה של תביעה/בקשה לחישוב מזונות מחדש עקב שינוי נסיבות מהותי ---> לאור שינויי הנסיבות המהותיים ובדגש על זה שהכנסת ההורה הוכפלה? ( יש עוד כמה שינויי נסיבות אך זה העיקרי)

אם כן:
2. האם להגיש בקשה לתיקון הבקשה למזונות זמניים?
או
3. ישר להגיש בקשה חדשה לגמריי למזונות זמניים שתואמת את הנסיבות שנרשמו בכתב התביעה המתוקן.

תודה מראש לכל המגיבים והמכוונים :)
 
למעלה