שאלה חשובה

בשתי צורות

יש האומרים zaharayim ויש האומרים zohorayim יש האומרים labriut ויש האומרים livriut
 
היא לא שאלה מה נכון

ולא הציעה את הקריטריונים שלה לנכון-לאנכון. היא שאלה איך אומרים אז כתבתי לה איך אומרים. חנוך לנער לפי דרכו, הרי זו תכנית כבקשתך.
 

לשונאי10

New member
התחמקות יפה!

ולמעשה הטעית אותה כי אמרת לה לומר שגיאה לשונית. יפה שאתה מעודד שגיאות בפורום השפה העברית, ממך ממש לא הייתי מצפה לזה.
 
נכון ולא נכון זה תלוי בהקשר, בחוג השיח, בנמען

במוען, ביעד, במשלב, בסב טקסט ובקונטקסט. אם את רוצה לדעת מה התקן אז livriut ו-zohorayim, והנימוקים שמורים במערכת. צו געזונט, אם התערבת, בצד הנכון, זכית.
 

Petrus

New member
אליבא דמסורת העדות

כל העברית החדשה היא טעות אחת גדולה.
 

לשונאי10

New member
כך:

tzohorayim/tzahorayim (תלוי לאיזו עדה אתה משתייך, ספרדים הוגים את הצד"י בתנועת a) לִבְריאות/לַבְּריאות - שתיהן כשרות.
 
מה?

לא הבנתי כל כך מה נכון ומה מבטאים?
 

לשונאי10

New member
היה ברור שלא תבין/י

מפני שאלי הטעה אותך ובלבל אותך. מבטאים כפי שכתבתי: tzohorayim/tzahorayim (תלוי לאיזו עדה אתה משתייך, ספרדים הוגים את הצד"י בתנועת a) tzaharayim היא טעות! ובעברית: צָהֳרַיִם - חטף-קמץ בה"א שמבוטא o וקמץ קטן בצד"י שמבוטא o גם כן אלא אם המבטא ספרדי ואז הצד"י תבוטא a. יום טוב! לִבְריאות/לַבְּריאות - שתיהן כשרות.
 
למעלה