שאלה הסטוריה א'

שאלה הסטוריה א'

מה היתה העמדה של הישוב היהודי בזמן המלחמה? (לא של התנועה הציונית, של הישוב היהודי)
 

לילי123456

New member
הישוב מסכים בהתחלה עם הנטרליות

של התנועה הציונית. אך במהלך המלחמה אני רואים פעולות פרובריטיות כמו הקמת ניל"י והגדודים העבריים [גדודי נהגי הפרדות, גדוד קלעי המלך 38, קלעי המלך 39 ו-40] זה נכון
 
תוספות והבהרות

מי שהציג עמדה נייטרלית ברורה הייתה ההסתדרות הציונית. בארץ ישראל, המדיניות של האימפריה העות'מנית כבר עם ראשית המלחמה יצרה עוינות של היישוב היהודי כלפיה, וזו רק הלכה והתגברה ואכן התבטאה בפעילות פרו-בריטית של גורמים מסוימים (כמו ניל"י). עם זאת גורמים ביישוב היהודי בא"י, קיימו קשרים עם אוסטריה וגרמניה, בעלות בריתה של האימפריה העות'מנית. כלומר מבחינת היישוב היהודי בארץ, התפיסה היא קודם כל אנטי-עות'מנית (בלי לנקוט דווקא בעמדה פרו-בריטית או פרו-גרמנית, ודאי לא לפני סיום המלחמה, כשעוד לא ידוע מי תנצח).
 
למעלה