שאלה הלכתית...

Guy3331

New member
שאלה הלכתית...

למדתי בגמרא שאסור להתפלל במקום גבוה. האם הכוונה שלא להתפלל כשעומד על כסא בלבד, או אפילו אם עומד על רצפה, אך הרצפה נמצאת גבוהה מהקרקע? האם מותר להתפלל בקומה רביעית בבניין? תודה מראש...
 
אם המקום רחב כמה מטר אז מותר

למשל התיבה של השליח ציבור בבית הכנסת גבוהה וזה מותר כי אם המקום רחב קצת אז מותר שכחתי כמה.
 

mgb

New member
תפילה במקום גבוה

בס"ד בוקר טוב וחודש טוב! כוונת האיסור על מקום גבוה יחסית לאותו חדר ולא יחסית לבניין כלפי הקרקע. בימה או תיבה מותרים כי המנהג להבליט את החזן. יש להדגיש ולהזכיר שבאמת במקור לא היתה התיבה או הבימה גבוהה יותר אלא אדרבה, נמוכה יותר ובהרבה מקומות בש"ס מצינו ביטוי: "לרדת לפני התיבה" מתוך כוונה של "ממעמקים קראתיך ה'.." כפי שלמדנו בגמ' מסכת ברכות(דף י, ב): וא"ר יוסי בר' חנינא משום ראב"י אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל אלא במקום נמוך ויתפלל שנא' (תהילים קל) ממעמקים קראתיך ה' תניא נמי הכי לא יעמוד אדם לא על גבי כסא ולא ע"ג שרפרף ולא במקום גבוה ויתפלל אלא במקום נמוך ויתפלל לפי שאין גבהות לפני המקום שנאמר ממעמקים קראתיך ה' וכתיב (תהילים קב) תפלה לעני כי יעטוף.." למשל מסכת ברכות (דף טז, א): "..ומתפללין תפלה של שמונה עשרה אבל אין יורדין לפני התיבה.." וכן מסכת שבת (דף כד, ב גמרא): "הילכתא אהילכתא אמרת הילכתא כריב"ל וקיימא לן הילכתא כרבא דאמר רבא יו"ט שחל להיות בשבת שליח ציבור היורד לפני התיבה ערבית אינו צריך להזכיר של יום טוב.." אם כי מצאנו גם ביטוי דף לד, א משנה: ".. <האומר יברכוך טובים הרי זה דרכי מינות> העובר לפני התיבה וטעה יעבור אחר תחתיו ולא יהא סרבן באותה שעה דף לד, א גמרא: ת"ר העובר לפני התיבה צריך לסרב ואם אינו מסרב דומה לתבשיל שאין בו מלח.." בברכה
 

Guy3331

New member
הבנתי. ובכל זאת...

אני גר בקומה רביעית מהקרקע, ואם אני מתפלל לפעמים בבית, אני מרגיש קצת גבהות אם אני מסתכל דרך החלון ונזכר שאני נמצא במקום כל-כך גבוה. כשאני נמצא ב"מגדל השן" הזה, אני מרגיש קצת יותר בשמיים מאשר בארץ... זו הרגשתי, בכל-אופן...
 
נצל"ש-- שאלות

1. מותר להתפלל במקום שיש בו אקווריום? 2. מותר להתפלל מול מראה? 3. מותר להתפלל מול חלון שיש בו השתקפות של עצמך?
 
למעלה