שאלה: האם נכנסים בעבי הקורה או

dorgad

New member
שאלה: האם נכנסים בעבי הקורה או

לעבי הקורה? דור
 
והמהדרין יאמרו

בָּעֳבי (bo'ovi) הקורה אבל על פי מה שנאמר לעיל יש גם מסורות הגייה ה"מאפשרות" גם את הגיית ba'ovi אבל וודאי שלא בְּעוֹבִי (מלעילי) כפי שנהוג
 
למעלה