שאלה: האם נכבדי הפורום יכולים אולי לרכז לנו מידע

מצב
הנושא נעול.

איטלקי8

New member
שאלה: האם נכבדי הפורום יכולים אולי לרכז לנו מידע

שאלה: האם נכבדי הפורום יכולים אולי לרכז לנו מידע
על הבחירות הקרובות בראיית תחבורה ציבורית...

יש אנשים שהקול שלהם בבחירות הולך לפי ביטחון, יש כאלה שהקול הולך לפי יוקר מחיה ויש כאלה שהקול הולך לפי תחבורה ציבורית... ובכנות, כאחד כזה... אין לי שמץ של מושג מה עמדות המפלגות השונות בנושא ומה כל מפלגה עשתה בעבר לקידום הנושא.
 

amit1270

New member
מתוך מצע מרצ:

שאלה: האם נכבדי הפורום יכולים אולי לרכז לנו מידע
על הבחירות הקרובות בראיית תחבורה ציבורית...

יש אנשים שהקול שלהם בבחירות הולך לפי ביטחון, יש כאלה שהקול הולך לפי יוקר מחיה ויש כאלה שהקול הולך לפי תחבורה ציבורית... ובכנות, כאחד כזה... אין לי שמץ של מושג מה עמדות המפלגות השונות בנושא ומה כל מפלגה עשתה בעבר לקידום הנושא.
מתוך מצע מרצ:
תחבורה ותאונות דרכים
תחבורה ציבורית מגוונת ומפותחת, כולל מסילתית, היא מרכיב מפתח בתפיסה הסביבתית. היא מהווה תנאי הכרחי לניוד אוכלוסיות מהפריפריה למרכזי ערים, להקטנת פערים, לצמצום זיהום האוויר ולשימוש חסכוני ומושכל בקרקע. הקטל בדרכים בישראל גובה מחיר גבוה שיקטן ככל שתפותח מערכת תחבורתית ציבורית יעילה ונוחה. מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:
• העדפה משמעותית לתחבורה הציבורית והשקעה מסיבית בתשתית התחבורה הציבורית, בעיקר המסילתית. הנחת מתקני תשתית אלה תיעשה בצורה מחושבת על מנת לחסוך בכספי ציבור, להגביר יעילות צפויה ולמנוע פגיעה בערכי טבע נדירים (כמו נחל יתלה). עידוד השימוש בתחבורה הציבורית, תוך הקצאת משאבים הולמים, הגברת תדירויות וזמינות, מערך מודיעין וכרטוס משולב. מחירי התחבורה הציבורית יסובסדו בשיעור של 80% לזקנים, ילדים, סטודנטים ואנשים עם מוגבלות.
• הפעלת תחבורה ציבורית שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, כבסיס לשיפור וקידום אוכלוסיות מוחלשות, לקירוב פריפריה למרכז ולצמצום השימוש ברכב הפרטי על השלכותיו השליליות לסביבה. לכל אדם בישראל הזכות לתנועה בכל עת. מניעת תחבורה ציבורית בשבת וחג, מונעת את האפשרות להסתמך על תחבורה ציבורית ועל כן היא בעלת השלכות סביבתיות וחברתיות חמורות ומחייבת רבים להחזיק ברכב פרטי.
• קידום הקמת רשויות מטרופוליניות לתחבורה, שתראינה לנגד עיניהן את המפה התחבורתית הכוללת במטרופולין, לצד הצרכים של אוכלוסיות התושבים במטרופולין. הרשות המטרופולינית לתחבורה תקדם מערך תחבורה ציבורית במטרופולין, על בסיס תכנון משותף לרשות המטרופולינית, למשרד התחבורה ולתושבים המקומיים, ולא על פי רצונותיה של מפעילת התחבורה הציבורית.
• עידוד ההתניידות הבלתי ממונעת, כמו אופניים או הליכה ברגל, על-ידי יצירת מסלולים בטיחותיים, הרחבת אפשרות להטענת אופניים בתחבורה ציבורית, מאבק בגניבות האופניים, מערך השכרת אופניים, מקלחות במקומות העבודה ועוד.
• צמצום הנסיעה הפרטית באמצעות הפחתה בייבוא כלי רכב, הורדת כלי רכב ישנים מהכביש, הגדלת הקנסות, ההיטלים, האגרות והמסים הכרוכים בהחזקת רכב, מס מוגדל על רכב שני למשק בית, צמצום ההשקעה בכבישים חדשים ובמקומות חניה.
• צמצום ההקלות לליסינג – לא ניתן יהיה להכיר כהוצאות תאגיד, בגין דלק ששולם, באם אין הגבלה לסך הק"מ שעובד נוסע ברכב התאגיד.
• נתיבי תחבורה ציבורית בכניסה לערים הגדולות והרחבת מיסי הגודש. מודל הנתיב המהיר לתל אביב, אשר כולל מערכת תחבורה ציבורית יעילה ומפותחת צריך להיות מועתק לכניסות המזרחיות והצפוניות לתל-אביב ומודלים דומים צריכים להיות מופעלים בכניסה לירושלים ולחיפה.
• רכב שיושבת ליום קבוע בשבוע יקנה הטבות כלכליות לבעליו.
• הטבות למקומות עבודה שיעודדו שימוש בתחבורה ציבורית או באמצעים לא ממונעים (אופניים וכו'), וכן כאלה שיעודדו נסיעות משותפות לעבודה (car sharing).
• מדיניות שלא מעודדת ייבוא כלי רכב חדשים ורכישתם. במקרה של רכישת רכב חדש, תהיה עדיפות ברורה לכלי רכב שאינם בזבזנים ופולטים פחות זיהום וגזי חממה (לדוגמה כלי רכב "היברידים").
• תכנית לריסון טיסות לחו"ל על-ידי חברי הכנסת והממשלה, תוך הצגת דוגמה אישית לציבור: מעבר למכסה שנתית שתיקבע בחוק, כל שר או חבר כנסת שיטוסו יאלצו לקזז את המחיר הסביבתי של טיסתם באמצעות תרומה מכיסם למטרה סביבתית לאומית.
• הקפאת התכניות להעברת שדות תעופה אזרחיים ופתיחת שדות תעופה חדשים ברחבי הארץ, בעיקר במועצות אזוריות חקלאיות כמו מנשה או מגידו, עד שיתקיים דיון ציבורי מקיף בנושא, בו קולם של תושבי האזור יהיה בעל המשמעות המכרעת.
• יישום התכנית הלאומית הרב שנתית למאבק בתאונות הדרכים (על בסיס דוח שיינין עם שינויים מתבקשים למניעת הגדלת נפח התנועה), כולל השקעת המשאבים הדרושים לביצועה.
• ביסוס הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כרשות עצמאית.
• הגברת החינוך וההסברה לתרבות הבטיחות בכל המגזרים בישראל
 
"הפעלת תחבורה ציבורית שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה" - יפה!

מתוך מצע מרצ:
תחבורה ותאונות דרכים
תחבורה ציבורית מגוונת ומפותחת, כולל מסילתית, היא מרכיב מפתח בתפיסה הסביבתית. היא מהווה תנאי הכרחי לניוד אוכלוסיות מהפריפריה למרכזי ערים, להקטנת פערים, לצמצום זיהום האוויר ולשימוש חסכוני ומושכל בקרקע. הקטל בדרכים בישראל גובה מחיר גבוה שיקטן ככל שתפותח מערכת תחבורתית ציבורית יעילה ונוחה. מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:
• העדפה משמעותית לתחבורה הציבורית והשקעה מסיבית בתשתית התחבורה הציבורית, בעיקר המסילתית. הנחת מתקני תשתית אלה תיעשה בצורה מחושבת על מנת לחסוך בכספי ציבור, להגביר יעילות צפויה ולמנוע פגיעה בערכי טבע נדירים (כמו נחל יתלה). עידוד השימוש בתחבורה הציבורית, תוך הקצאת משאבים הולמים, הגברת תדירויות וזמינות, מערך מודיעין וכרטוס משולב. מחירי התחבורה הציבורית יסובסדו בשיעור של 80% לזקנים, ילדים, סטודנטים ואנשים עם מוגבלות.
• הפעלת תחבורה ציבורית שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, כבסיס לשיפור וקידום אוכלוסיות מוחלשות, לקירוב פריפריה למרכז ולצמצום השימוש ברכב הפרטי על השלכותיו השליליות לסביבה. לכל אדם בישראל הזכות לתנועה בכל עת. מניעת תחבורה ציבורית בשבת וחג, מונעת את האפשרות להסתמך על תחבורה ציבורית ועל כן היא בעלת השלכות סביבתיות וחברתיות חמורות ומחייבת רבים להחזיק ברכב פרטי.
• קידום הקמת רשויות מטרופוליניות לתחבורה, שתראינה לנגד עיניהן את המפה התחבורתית הכוללת במטרופולין, לצד הצרכים של אוכלוסיות התושבים במטרופולין. הרשות המטרופולינית לתחבורה תקדם מערך תחבורה ציבורית במטרופולין, על בסיס תכנון משותף לרשות המטרופולינית, למשרד התחבורה ולתושבים המקומיים, ולא על פי רצונותיה של מפעילת התחבורה הציבורית.
• עידוד ההתניידות הבלתי ממונעת, כמו אופניים או הליכה ברגל, על-ידי יצירת מסלולים בטיחותיים, הרחבת אפשרות להטענת אופניים בתחבורה ציבורית, מאבק בגניבות האופניים, מערך השכרת אופניים, מקלחות במקומות העבודה ועוד.
• צמצום הנסיעה הפרטית באמצעות הפחתה בייבוא כלי רכב, הורדת כלי רכב ישנים מהכביש, הגדלת הקנסות, ההיטלים, האגרות והמסים הכרוכים בהחזקת רכב, מס מוגדל על רכב שני למשק בית, צמצום ההשקעה בכבישים חדשים ובמקומות חניה.
• צמצום ההקלות לליסינג – לא ניתן יהיה להכיר כהוצאות תאגיד, בגין דלק ששולם, באם אין הגבלה לסך הק"מ שעובד נוסע ברכב התאגיד.
• נתיבי תחבורה ציבורית בכניסה לערים הגדולות והרחבת מיסי הגודש. מודל הנתיב המהיר לתל אביב, אשר כולל מערכת תחבורה ציבורית יעילה ומפותחת צריך להיות מועתק לכניסות המזרחיות והצפוניות לתל-אביב ומודלים דומים צריכים להיות מופעלים בכניסה לירושלים ולחיפה.
• רכב שיושבת ליום קבוע בשבוע יקנה הטבות כלכליות לבעליו.
• הטבות למקומות עבודה שיעודדו שימוש בתחבורה ציבורית או באמצעים לא ממונעים (אופניים וכו'), וכן כאלה שיעודדו נסיעות משותפות לעבודה (car sharing).
• מדיניות שלא מעודדת ייבוא כלי רכב חדשים ורכישתם. במקרה של רכישת רכב חדש, תהיה עדיפות ברורה לכלי רכב שאינם בזבזנים ופולטים פחות זיהום וגזי חממה (לדוגמה כלי רכב "היברידים").
• תכנית לריסון טיסות לחו"ל על-ידי חברי הכנסת והממשלה, תוך הצגת דוגמה אישית לציבור: מעבר למכסה שנתית שתיקבע בחוק, כל שר או חבר כנסת שיטוסו יאלצו לקזז את המחיר הסביבתי של טיסתם באמצעות תרומה מכיסם למטרה סביבתית לאומית.
• הקפאת התכניות להעברת שדות תעופה אזרחיים ופתיחת שדות תעופה חדשים ברחבי הארץ, בעיקר במועצות אזוריות חקלאיות כמו מנשה או מגידו, עד שיתקיים דיון ציבורי מקיף בנושא, בו קולם של תושבי האזור יהיה בעל המשמעות המכרעת.
• יישום התכנית הלאומית הרב שנתית למאבק בתאונות הדרכים (על בסיס דוח שיינין עם שינויים מתבקשים למניעת הגדלת נפח התנועה), כולל השקעת המשאבים הדרושים לביצועה.
• ביסוס הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כרשות עצמאית.
• הגברת החינוך וההסברה לתרבות הבטיחות בכל המגזרים בישראל
"הפעלת תחבורה ציבורית שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה" - יפה!
צריך גם להופיע במצע הזה: "הפעלת כל משרדי הממשלה וכל בתי העסק הגדולים שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה באופן גורף ומלא !!!". זה הנכון. כולל כמובן יום כיפור וכל החגים. את החלק הגדול של הציבור החילוני-אשכנזי-משכיל - זוטות כמו יום כיפור לבטח לא מעניינות.
 

טנק2

New member
24 שעות ביממה זה דגש יותר משמעותי

"הפעלת תחבורה ציבורית שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה" - יפה!
צריך גם להופיע במצע הזה: "הפעלת כל משרדי הממשלה וכל בתי העסק הגדולים שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה באופן גורף ומלא !!!". זה הנכון. כולל כמובן יום כיפור וכל החגים. את החלק הגדול של הציבור החילוני-אשכנזי-משכיל - זוטות כמו יום כיפור לבטח לא מעניינות.
24 שעות ביממה זה דגש יותר משמעותי
על תחצ בשבת יש מחלוקת ממזמן, אבל למה קווים ב8:00 הולכים לישון, ואף אחד לא עושה כלום, למרות שאין התנגדות אידיאולוגית לתח"צ בלילה מכיוון החרדים למשל?
 


24 שעות ביממה זה דגש יותר משמעותי
על תחצ בשבת יש מחלוקת ממזמן, אבל למה קווים ב8:00 הולכים לישון, ואף אחד לא עושה כלום, למרות שאין התנגדות אידיאולוגית לתח"צ בלילה מכיוון החרדים למשל?
 
כסף

24 שעות ביממה זה דגש יותר משמעותי
על תחצ בשבת יש מחלוקת ממזמן, אבל למה קווים ב8:00 הולכים לישון, ואף אחד לא עושה כלום, למרות שאין התנגדות אידיאולוגית לתח"צ בלילה מכיוון החרדים למשל?
כסף
אין מספיק לחץ להפעלת תחבורה ציבורית בלילה ולמשרד התחבורה (למעט מחוז הצפון של משרד התחבורה) גם יש תפיסה מעוותת שתחבורה לילית מיועדת לבליינים. לכן המשרד לא משקיע תקציבים בהפעלת תח"צ בלילה בכל לילות השבוע, למעט מעט חריגים - קו 1 של המטרונית וקווים 200 ו 210 באזור חיפה וקו 469 שהוא למעשה משלים של קו הלילה של הרכבת והחליף את קו הלילה הרכבתי ואת השאטלים שהופעלו לאחר מכן.
מלבד אזור חיפה, למשרד התחבורה יש תפיסה מעוותת שרק מי שמבלה או טס צריך תח"צ בלילה.
לכן, למשל, קו 1 הגוש דני לא פועל בלילות.

כאשר נציג של משרד התחבורה נשאל מדוע קו 1 הגוש דני צריך להיות שונה מאחיו המטרוניתי בחיפה, ה"תשובה" שלו הייתה שבחיפה החליטו להפעיל תח"צ מפסיד, יש קווי לילה (לא ממש שינה לו שאלה פועלים רק שני לילות בשבוע ובכיוונים, מסלולים ותדירות המתאימה לבליינים בלבד), חוזה עם דן ושאר בלה בלה.

ולמען ה"עידוד" אוסיף שהתפיסה המעוותת הזו מתקיימת גם לגבי תפיסת ההפעלה של הקו האדום העתידי בגוש-דן, כפי שבא לידי ביטוי ב RFI שנת"ע פירסמה.
 

25306yosef

New member
כיצד בדיוק אתה מגדיר את המילה בליינים או בילוי ???

כסף
אין מספיק לחץ להפעלת תחבורה ציבורית בלילה ולמשרד התחבורה (למעט מחוז הצפון של משרד התחבורה) גם יש תפיסה מעוותת שתחבורה לילית מיועדת לבליינים. לכן המשרד לא משקיע תקציבים בהפעלת תח"צ בלילה בכל לילות השבוע, למעט מעט חריגים - קו 1 של המטרונית וקווים 200 ו 210 באזור חיפה וקו 469 שהוא למעשה משלים של קו הלילה של הרכבת והחליף את קו הלילה הרכבתי ואת השאטלים שהופעלו לאחר מכן.
מלבד אזור חיפה, למשרד התחבורה יש תפיסה מעוותת שרק מי שמבלה או טס צריך תח"צ בלילה.
לכן, למשל, קו 1 הגוש דני לא פועל בלילות.

כאשר נציג של משרד התחבורה נשאל מדוע קו 1 הגוש דני צריך להיות שונה מאחיו המטרוניתי בחיפה, ה"תשובה" שלו הייתה שבחיפה החליטו להפעיל תח"צ מפסיד, יש קווי לילה (לא ממש שינה לו שאלה פועלים רק שני לילות בשבוע ובכיוונים, מסלולים ותדירות המתאימה לבליינים בלבד), חוזה עם דן ושאר בלה בלה.

ולמען ה"עידוד" אוסיף שהתפיסה המעוותת הזו מתקיימת גם לגבי תפיסת ההפעלה של הקו האדום העתידי בגוש-דן, כפי שבא לידי ביטוי ב RFI שנת"ע פירסמה.
כיצד בדיוק אתה מגדיר את המילה בליינים או בילוי ???
האם רק מי שנמצא בגיל הנעורים ושותה משקאות אלכוהוליים ו/או הולך למקומות רועשים ואפלים המיועדים לבני הנעורים (דיסקוטקים, פאבים, וכו...) נחשב לבליין ???

האם הליכה למופעי תרבות ואמנות (בתיאטראות והיכלי תרבות) אינם נחשבים לבילוי ???

האם הליכה להרצאות ולמסעדות אינם נחשבים לבילוי ???

*************************************************

אותם קווי אוטובוסים הקרויים בשם השיווקי היחצ"ני "קווי לילה" הם למעשה קווים שנועדו לבני הנעורים השותים משקאות אלכוהוליים ו/או הולכים לאותם מקומות רועשים ואפלים המיועדים לבני הנעורים.

אותם קווים הקרויים בשם "קווי לילה" אינם ידידותיים למשתמש כלל ולמעשה נועדו מלכתחילה שלא להיות ידידותיים למשתמש מכיוון שהם בכלל לא נועדו להיות תחבורה ציבורית אלא חלופה לבני הנוער חובבי האלכוהול שלא יאלצו לנהוג בשכרות.

שוחרי תרבות ואמנות בוגרים (מופעי תרבות ואמנות, הרצאות ותערוכות, ימי עיון וכינוסים, מסעדות, וכו...) אינם יכולים להשתמש באותם קווים הקרויים "קווי לילה". אותם "קווי לילה" הם למעשה קווים עירוניים ופרבריים בלבד, שוחרי תרבות ואמנות בוגרים נוהגים לרוב ללכת לאירועי תרבות ואמנות בערים אחרות (לדוגמה תושב כרמיאל ההולך למופע בהיכל התרבות בעיר רחובות), לכן אותם קווים הקרויים בשם "קווי לילה" לא יכולים לתת לו כל פיתרון והוא חייב להסתמך על הרכב הפרטי.
 
אני לא מגדיר. משרד התחבורה מגדיר. תשאל אותו...

כיצד בדיוק אתה מגדיר את המילה בליינים או בילוי ???
האם רק מי שנמצא בגיל הנעורים ושותה משקאות אלכוהוליים ו/או הולך למקומות רועשים ואפלים המיועדים לבני הנעורים (דיסקוטקים, פאבים, וכו...) נחשב לבליין ???

האם הליכה למופעי תרבות ואמנות (בתיאטראות והיכלי תרבות) אינם נחשבים לבילוי ???

האם הליכה להרצאות ולמסעדות אינם נחשבים לבילוי ???

*************************************************

אותם קווי אוטובוסים הקרויים בשם השיווקי היחצ"ני "קווי לילה" הם למעשה קווים שנועדו לבני הנעורים השותים משקאות אלכוהוליים ו/או הולכים לאותם מקומות רועשים ואפלים המיועדים לבני הנעורים.

אותם קווים הקרויים בשם "קווי לילה" אינם ידידותיים למשתמש כלל ולמעשה נועדו מלכתחילה שלא להיות ידידותיים למשתמש מכיוון שהם בכלל לא נועדו להיות תחבורה ציבורית אלא חלופה לבני הנוער חובבי האלכוהול שלא יאלצו לנהוג בשכרות.

שוחרי תרבות ואמנות בוגרים (מופעי תרבות ואמנות, הרצאות ותערוכות, ימי עיון וכינוסים, מסעדות, וכו...) אינם יכולים להשתמש באותם קווים הקרויים "קווי לילה". אותם "קווי לילה" הם למעשה קווים עירוניים ופרבריים בלבד, שוחרי תרבות ואמנות בוגרים נוהגים לרוב ללכת לאירועי תרבות ואמנות בערים אחרות (לדוגמה תושב כרמיאל ההולך למופע בהיכל התרבות בעיר רחובות), לכן אותם קווים הקרויים בשם "קווי לילה" לא יכולים לתת לו כל פיתרון והוא חייב להסתמך על הרכב הפרטי.
אני לא מגדיר. משרד התחבורה מגדיר. תשאל אותו...
 

25306yosef

New member
אז על פי הגדרות משרד התחבורה אין אוטובוסים בשעות הלילה

אני לא מגדיר. משרד התחבורה מגדיר. תשאל אותו...
אז על פי הגדרות משרד התחבורה אין אוטובוסים בשעות הלילה
למעט חריגים.

ומה שיש בשעות הלילה זה למעשה קווים לבני נוער חובבי אלכוהול ולכן הם אינם ידידותיים למשתמש. הם נועדו מלכתחילה שלא להיות ידידותיים למשתמש מאחר והם אינם קווי תח"צ רגילים אלא קווים לנוער בשכרות.

במשרד התחבורה מתנגדים נחרצות להפעלת קווי שירות רגילים בשעות הלילה.
 
קו 1 של המטרונית וקו 469 אינם קווים לבני נוער חובבי אלכוהול

אז על פי הגדרות משרד התחבורה אין אוטובוסים בשעות הלילה
למעט חריגים.

ומה שיש בשעות הלילה זה למעשה קווים לבני נוער חובבי אלכוהול ולכן הם אינם ידידותיים למשתמש. הם נועדו מלכתחילה שלא להיות ידידותיים למשתמש מאחר והם אינם קווי תח"צ רגילים אלא קווים לנוער בשכרות.

במשרד התחבורה מתנגדים נחרצות להפעלת קווי שירות רגילים בשעות הלילה.
קו 1 של המטרונית וקו 469 אינם קווים לבני נוער חובבי אלכוהול
ופעילותם בשעות הלילה ברוב לילות השבוע (קו 1 של המטרונית בכל לילות השבוע) מערערת את הקביעה הנחרצת שלך שבמשרד התחבורה מתנגדים נחרצות להפעלת קווי שירות רגילים בשעות הלילה.
מה יותר קו שירות רגיל מקו 1 של המטרונית?
אולי במחוזות מסויימים של משרד התחבורה מתנגדים לכך.
 
לא מדויק

אז על פי הגדרות משרד התחבורה אין אוטובוסים בשעות הלילה
למעט חריגים.

ומה שיש בשעות הלילה זה למעשה קווים לבני נוער חובבי אלכוהול ולכן הם אינם ידידותיים למשתמש. הם נועדו מלכתחילה שלא להיות ידידותיים למשתמש מאחר והם אינם קווי תח"צ רגילים אלא קווים לנוער בשכרות.

במשרד התחבורה מתנגדים נחרצות להפעלת קווי שירות רגילים בשעות הלילה.
לא מדויק
כרגע עוד אין מדיניות רשמית בנושא תכנון קווים, אך בעקרון מדברים גם על הארכת שעות פעילות של קווים וגם עושים, אם כי זה לא גבוה בסדרי העדיפויות, לסבסוד הכבד של התח"צ יש מטרה ברורה והיא הגדלת מספר הנוסעים בתחבורה הציבורית, בהקשר הזה הגדלת מספר הנסיעות בשעות השיא במקומות שסובלים מצפיפות או יצירת ושיפור קישורים למוקדי תעסוקה גדולים מקבלים עדיפות גבוהה בעוד תוספת שמראש נועדה לספק רמת שירות עם צפי למספר נוסעים נמוך יחסית, (כמו שירות ליישובים קטנים או שירות ערב/לילה) נמצאת בעדיפות נמוכה יותר.
המשאבים להרחבת שירות מצומצמים, ובתוך זה אכן גם מאריכים שעות פעילות.
 
ולמה קו 1 של המטרונית קיבל עדיפות גבוהה יותר מקו 1 של דן?

לא מדויק
כרגע עוד אין מדיניות רשמית בנושא תכנון קווים, אך בעקרון מדברים גם על הארכת שעות פעילות של קווים וגם עושים, אם כי זה לא גבוה בסדרי העדיפויות, לסבסוד הכבד של התח"צ יש מטרה ברורה והיא הגדלת מספר הנוסעים בתחבורה הציבורית, בהקשר הזה הגדלת מספר הנסיעות בשעות השיא במקומות שסובלים מצפיפות או יצירת ושיפור קישורים למוקדי תעסוקה גדולים מקבלים עדיפות גבוהה בעוד תוספת שמראש נועדה לספק רמת שירות עם צפי למספר נוסעים נמוך יחסית, (כמו שירות ליישובים קטנים או שירות ערב/לילה) נמצאת בעדיפות נמוכה יותר.
המשאבים להרחבת שירות מצומצמים, ובתוך זה אכן גם מאריכים שעות פעילות.
ולמה קו 1 של המטרונית קיבל עדיפות גבוהה יותר מקו 1 של דן?
לאיזה קו יש פוטנציאל למספר נוסעים גבוה יותר?
 
אשאל אחרת:

הוא לא "קיבל עדיפות" כי אין קשר בין הקווים
אשאל אחרת:
למה קו 1 של המטרונית פועל בלילות וקו 1 של דן לא?
גם אין קשר ישיר בין הפעלת קווים בלילה לבין תגבור קווים עמוסים ביום, ובכל זאת יש עדיפות בחלוקת תקציבים.
אז מדוע כן ניתנה עדיפות למתן תקציב להפעלת קו 1 של המטרונית בלילות ולא ניתנה עדיפות למתן תקציב להפעלת קו 1 של דן בלילות?
כי פווטנציאל מספר הנוסעים של קו 1 של המטרונית גבוה יותר?
 

amit1270

New member
אתה באמת מחפש היגיון או עקביות במדיניות משרד התחבורה?

אשאל אחרת:
למה קו 1 של המטרונית פועל בלילות וקו 1 של דן לא?
גם אין קשר ישיר בין הפעלת קווים בלילה לבין תגבור קווים עמוסים ביום, ובכל זאת יש עדיפות בחלוקת תקציבים.
אז מדוע כן ניתנה עדיפות למתן תקציב להפעלת קו 1 של המטרונית בלילות ולא ניתנה עדיפות למתן תקציב להפעלת קו 1 של דן בלילות?
כי פווטנציאל מספר הנוסעים של קו 1 של המטרונית גבוה יותר?
אתה באמת מחפש היגיון או עקביות במדיניות משרד התחבורה?
 

Ccyclist

Active member
במדינה מתוקנת תח"צ היא עיסקה לפיה יהיה איך להתנייד ללא רכב.

הוא לא "קיבל עדיפות" כי אין קשר בין הקווים
במדינה מתוקנת תח"צ היא עיסקה לפיה יהיה איך להתנייד ללא רכב.
ככל שניתן לסמוך על העיסקה הזו הציבור ישתמש בה, וככל שהעיסקה הזו מופרת ע"י מי שאמור לספק תח"צ כך הציבור יצביע בגלגליו.
 

amit1270

New member
מתוך מצע הליכוד:

שאלה: האם נכבדי הפורום יכולים אולי לרכז לנו מידע
על הבחירות הקרובות בראיית תחבורה ציבורית...

יש אנשים שהקול שלהם בבחירות הולך לפי ביטחון, יש כאלה שהקול הולך לפי יוקר מחיה ויש כאלה שהקול הולך לפי תחבורה ציבורית... ובכנות, כאחד כזה... אין לי שמץ של מושג מה עמדות המפלגות השונות בנושא ומה כל מפלגה עשתה בעבר לקידום הנושא.
מתוך מצע הליכוד:
4. תשתיות
מפתח נוסף לצמיחה ארוכת טווח וצמצום הפערים החברתיים, הוא ההשקעה בתשתיות. חיבור ערי ישראל בקווי תעבורה נוחים דוגמת הרכבת ובנית מערכת כבישים מתקדמת בשילוב עם רפורמת הקרקעות, יחסלו סופית את ההפרדה בין מרכז לפריפריה בישראל. ממשלת ליכוד בראשותו של נתניהו, תפעל למען פיתות התשתיות כך שיתמכו בתיירות הנכנסת, שיכולה לספק מגוון גדול של משרות שאינן צורכות הכשרה ארוכת טווח.
 
ומה המדיניות שלהם לגבי בקבוקים ריקים??

מתוך מצע הליכוד:
4. תשתיות
מפתח נוסף לצמיחה ארוכת טווח וצמצום הפערים החברתיים, הוא ההשקעה בתשתיות. חיבור ערי ישראל בקווי תעבורה נוחים דוגמת הרכבת ובנית מערכת כבישים מתקדמת בשילוב עם רפורמת הקרקעות, יחסלו סופית את ההפרדה בין מרכז לפריפריה בישראל. ממשלת ליכוד בראשותו של נתניהו, תפעל למען פיתות התשתיות כך שיתמכו בתיירות הנכנסת, שיכולה לספק מגוון גדול של משרות שאינן צורכות הכשרה ארוכת טווח.
ומה המדיניות שלהם לגבי בקבוקים ריקים??
האם ניתן יהיה להחזיר בקבוקים ריקים לשופר-סל שלי ברחוב אגרון בימי שבת באמצעות תחבורה ציבורית?
האם יהודה ויינשטיין יספק להם תחבורה שלא על חשבון האזרח בימי שבת כדי להשיב את אותם מיליוני בקבוקים ריקים גם אל חנות השופר-סל שלי בשכונת ניות?
כל-כך חבל שז'בוטינסקי מתהפך בקברו יחד עם המנחם ההוא מפולין - ההוא שבגד ונתן את אדמת סיני היהודית לאוייב. מעניינת מאוד השאלה האמפירית מה נעשה עם כל אותם מיליוני בקבוקי סבן-אפ וטמפו שנותרו בחולות סיני???
 

Ccyclist

Active member
איסתרא בלגינא קיש קיש קיש היידה ביבי.

ומה המדיניות שלהם לגבי בקבוקים ריקים??
האם ניתן יהיה להחזיר בקבוקים ריקים לשופר-סל שלי ברחוב אגרון בימי שבת באמצעות תחבורה ציבורית?
האם יהודה ויינשטיין יספק להם תחבורה שלא על חשבון האזרח בימי שבת כדי להשיב את אותם מיליוני בקבוקים ריקים גם אל חנות השופר-סל שלי בשכונת ניות?
כל-כך חבל שז'בוטינסקי מתהפך בקברו יחד עם המנחם ההוא מפולין - ההוא שבגד ונתן את אדמת סיני היהודית לאוייב. מעניינת מאוד השאלה האמפירית מה נעשה עם כל אותם מיליוני בקבוקי סבן-אפ וטמפו שנותרו בחולות סיני???
איסתרא בלגינא קיש קיש קיש היידה ביבי.
 
עדיף חד"ש ובל"ד-רעם או כ"ך - רק לא ביבי ! והערב אני

איסתרא בלגינא קיש קיש קיש היידה ביבי.
עדיף חד"ש ובל"ד-רעם או כ"ך - רק לא ביבי ! והערב אני
מצדיע בדום מתוח לגברת היקרה זהבה גלאון (שאינני נמנה על חסידיה, כי אני בימין בניגוד לביבי השמאלן הידוע) שדורשת לפתוח בחקירה פלילית בחשד לגניבה כנגד ביבי וזאת שהוא חי איתה (שמה ברח לי מהראש כבר אשתקי-אשתקד).
אין לי שום בעיה שמר"צ ייצרו קואליצייה עם החרדים ועם הערבים ועם בנט ועם מי שניתן, וכל זאת כדי לבודד את הליכוד ולמוטט אותו ואת התמהוני העומד בראשו.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה