שאלה: האם מע"מ תשומות בגין הוצאות רכב וטלפון אני יכולה

שאלה: האם מע"מ תשומות בגין הוצאות רכב וטלפון אני יכולה

לקזז ממע"מ עסקאות גם אם הרכב רשום על שם אמי והטלפון גם רשום על שם אמי?
 
הכרה בהוצאה

בעקרון מצוין שהחשבוניות צריכות להיות ע"ש העסק. יחד עם זאת, אם מבחינה טכנית יצאה ע"ש האמא והאמת היא שזה אכן שימש את העסק אז אין בעיה.
את יודעת מהן כל ההוצאות המוכרות?
 
למעלה