שאלה:האם אפשר לסגור חלק מהמשכנתא באמצעות המשכנתא?

שאלה:האם אפשר לסגור חלק מהמשכנתא באמצעות המשכנתא?

למשל, לקחת משכנתא גבוהה יותר מהדרוש, על מנת לשלם את חלק ההלוואה הצמוד למדד, באמצעות החלק של ריבית הפריים?
 
למעלה