שאלה ב-Access (קצרה)

Inoni

New member
שאלה ב-Access (קצרה)

שלום... אני צריך שני דברים, קודם כל האם יש לי דרך לעשות שטופס מסויים תמיד בפתיחה יצמד לתחתית המסך ? ולא משנה מה הרזולוציה... אני מנסה עם MoveSize אבל שם זה מתאים רק לרזולוציה אחת, האם יש דרך לדעת מה הרזולוציה בזמן ריצה ? ושאלה שניה, אני צריך להעלים את הפס הכחול שיש בחלק העליון של הטופס, נאי יודע שיש דרך אני רק לא יודע מהי, אני מעוניין שלא יוכלו להזיז את הטופס. תודה.
 
רזולוציה

קבלת רזולוציה: (אני עייף מידי לרשות תשובות לשאר שאילותיך. אולי מחר.)
Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long Declare Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, rectangle As Rect) As Long Type Rect x1 As Long y1 As Long x2 As Long y2 As Long End Type Function GetScreenResolution() As String Dim R As Rect GetWindowRect GetDesktopWindow(), R GetScreenResolution = (R.x2 - R.x1) & "x" & (R.y2 - R.y1) End Function ´Or... Function GetScreenResolution() As String GetScreenResolution = Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX & "x" & Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY End Function​
 

Inoni

New member
תודה, דווקא עם זה בסוף כבר הסתדרתי

לבד... והשאלה השניה נשארה... איך אני מעלים את הפס הכחול של חלון ? או איך אני מונע מהמשתמש להזיז חלון מסויים ??? בינתיים מה שעשיתי זה פתחתי אותו לפני חלון שהוא מודאל ופועל כל זמן שהמערכת פעילה ואז אי אפשר לגשת אליו כי הוא מאחורי חלון מודאלי, אבל אני צריך דרך טובה יותר... דרך אגב, מדובר בטופס שאמור להיות מין שורת מידע שכזאת בתחתית המסך, משהו שאני רוצה שיהיה צמוד לתחתית ושלא יזיזו אותו... אם יש למישהו רעיונות אני אשמח לשמוע... תודה.
 

csilmh

New member
אתה יכול ...

לבדוק את ה BORDERSTYLE . כעקרון לכל FORM יש PROPERTY BORDERSTYLE שניתן לשינוי. יש אפשרות ל NONE.
 

Inoni

New member
אני פשוט לא מאמין....

זה מה שקורה כשלומדים לבד... מפספסים הרבה דברים פשוטים אך חשובים... 4+ שנים אני עובד עם Access ו-VB... אני בשוק... והכי קטע זה שאני משתמש כל הזמן ב-Border Style, אבל אף פעם לא טרחתי לבדוק מה זה None... אני תמיד שם Thin כדי שאי אפשר יהיה לשחק עם הגודל... תודה רבה על העזרה, ואני רשמית מאוהב בפורום הזה... אתם עוד תשמעו ממני, ינון.
 
אולי כדאי גם שהוא היה always on top

אם זה שורת מצב כזאת שאסור שהיא תזוז - תסדר את הפורם גם שתמיד ייראו אותו, בעזרת SetWindowPos. תוסיף את הקוד הזה:
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, y, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long Private Const HWND_TOPMOST = -1 Private Const HWND_NOTOPMOST = -2 Private Const SWP_NOMOVE = &H2 Private Const SWP_NOSIZE = &H1 Private Const TOPMOST_FLAGS = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE​
בשביל להפוך אותו לalways on top:
SetWindowPos Me.hwnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, TOPMOST_FLAGS​
ובשביל לבטל את זה:
SetWindowPos Me.hwnd, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, TOPMOST_FLAGS​
 

doutsider

New member
סתם הערה

לפהך - לדעתי שלומדים לבד לומדים הרבה יותר כי מספרים וזה אתה מוגבל ואולי מפחד ללכת בדרכים שלא כמו בספר ולבד אתה מנסה הכל הכל טוב הכוונה הובנה אגב להצמיד לתחתית הפורם או משהו אתה יכול בעזרה object.top וכל המאפיינים האלה
 

Inoni

New member
נכון, באמת לומדים יותר טוב לבד ו

ממשחקים וניסיונות, אבל כמו במקרה הזה ועוד מקרים שהיו לי בעבר מספספים דברים מאוד מאוד בסיסיים... והסתדרתי עם ההצמדה ובעזרת הפונקציה לבדיקת הרזולוציה אני משנה את ה-TOP בהתאם... כל פעם מסתבר לי שלא משנה מה וכמה מוזר זה נשמע הכל אפשרי... למרות שבמצב הזה לא מדובר במשהו כלכך מסובך, אבל גם בדברים אחרים שנתקלתי בהם תמיד מצאתי פתרון בסוף... ינון.
 
למעלה