שאלה בשפת סף

The Windsurfer

New member
שאלה בשפת סף

איך אני כותב תוכנית שסופרת כמה תאים בזיכרון (מתא 25h עד תא 40h) ערכם 33, ושתכניס את התוצאה למשתנה count??
 

Amitus

New member
רק כי אני אוהבת אסמבלר

mov si,25h mov bx,0 mov cx,15 again:cmp [si],33 jz good loop again jmp sof good: inc bl jmp again sof: mov count,bx​
אבל בד"כ לא יתנו לך פתרונות..כי זאת לא נראת בעיית הבנה אלא הכנת שיעורי בית בשבילך...(!)
 
למעלה