שאלה בקשר לתוכנת גרפיקה (כמו ימג'

שאלה בקשר לתוכנת גרפיקה (כמו ימג'

רדי) שיש בה אפשרות למפת תמונה, אבל אפשר להכניס לא רק קישורים, אלא גם פקודות java script, כמו לסגירת חלון, ואני גם צריכה שיהיה בה אפשרות להכניס דף html שיש בו כבר טקסט מוכן והכל... תודה מראש...
 
לפי דעתי זה לא בלתי אפשרי, רק

שבמקום קישורים אז יהיה אפשר לכתוב פקודות javascirpt, לפי דעתי זה לא מהשמיים.
 
למעלה