שאלה בקשר לחוזה עבודה

מצב
הנושא נעול.
שאלה בקשר לחוזה עבודה

שאלה בקשר לחוזה עבודה
לא יודע אם זה המקום הנכון, אם לא מצטער על ההטרדה השאלה שלי היא האם זה חוקי לכתוב בחוזה עבודה שאם העובד מתפטר אסור יהיה לו לעסוק בעסק דומה בארץ או בחו"ל במשך תקופת הגבלה מסויימת (שמוגדרת בחוזה)? כי זה פשוט לא הגיוני, הרי אם היום אני עוסק בחברה במקצוע שלי ואני מתפטר, אסור לי לעסוק במקצוע שלי במשך תקופת ההגבלה הזו?
 
תשובה

שאלה בקשר לחוזה עבודה
לא יודע אם זה המקום הנכון, אם לא מצטער על ההטרדה השאלה שלי היא האם זה חוקי לכתוב בחוזה עבודה שאם העובד מתפטר אסור יהיה לו לעסוק בעסק דומה בארץ או בחו"ל במשך תקופת הגבלה מסויימת (שמוגדרת בחוזה)? כי זה פשוט לא הגיוני, הרי אם היום אני עוסק בחברה במקצוע שלי ואני מתפטר, אסור לי לעסוק במקצוע שלי במשך תקופת ההגבלה הזו?
תשובה
מדובר בסעיף שנועד להגביל את חופש העיסוק של העובד כדי למנוע מקרים של תחרות בלתי הוגנת ופגיעה במעביד על ידי שימוש בסודות מסחריים וסודות מקצועיים שלו, בזמן שהעובד עובר לעבוד אצל מעביד אחר או פותח עסק עצמאי. הדבר מוכר ומקובל מכח חובת הנאמנות של עובד כלפי מעבידו גם לאחר שהסתיימו יחסי העבודה בינהם. בעבר ההגבלה היתה מקובלת באופן גורף, כמעט, ואולם בשנים האחרונות עקב פסיקות חדשות וחקיקת חוק יסוד:חופש העיסוק אין עוד בית הדין מתיר הגבלה של חופש העיסוק באופן גורף. הדבר מותנה בסוג העיסוק, משך ההגבלה ואיזור ההגבלה. כאשר יש הגבלה לתקופה ארוכה לכל שטחי המדינה (ויש המוסיפים גם בחו"ל) רואים זאת כהגבלה הסותרת את תקנת הציבור והנוגדת חוק יסוד.
 
תודה על התגובה

תשובה
מדובר בסעיף שנועד להגביל את חופש העיסוק של העובד כדי למנוע מקרים של תחרות בלתי הוגנת ופגיעה במעביד על ידי שימוש בסודות מסחריים וסודות מקצועיים שלו, בזמן שהעובד עובר לעבוד אצל מעביד אחר או פותח עסק עצמאי. הדבר מוכר ומקובל מכח חובת הנאמנות של עובד כלפי מעבידו גם לאחר שהסתיימו יחסי העבודה בינהם. בעבר ההגבלה היתה מקובלת באופן גורף, כמעט, ואולם בשנים האחרונות עקב פסיקות חדשות וחקיקת חוק יסוד:חופש העיסוק אין עוד בית הדין מתיר הגבלה של חופש העיסוק באופן גורף. הדבר מותנה בסוג העיסוק, משך ההגבלה ואיזור ההגבלה. כאשר יש הגבלה לתקופה ארוכה לכל שטחי המדינה (ויש המוסיפים גם בחו"ל) רואים זאת כהגבלה הסותרת את תקנת הציבור והנוגדת חוק יסוד.
תודה על התגובה
מהשורה האחרונה שלך אני מבין שהסעיף הספיציפי הזה בחוזה שלי לא חוקי ולכן אני יכול להרשות לעצמי לעבור למקום עבודה אחר אם תהיה לי הזדמנות בלי לחכות שתעבור תקופת ההגבלה אני צודק?
 
אם תגיד לי מה העיסוק שלך אוכל

תודה על התגובה
מהשורה האחרונה שלך אני מבין שהסעיף הספיציפי הזה בחוזה שלי לא חוקי ולכן אני יכול להרשות לעצמי לעבור למקום עבודה אחר אם תהיה לי הזדמנות בלי לחכות שתעבור תקופת ההגבלה אני צודק?
אם תגיד לי מה העיסוק שלך אוכל
לענות יותר ספיציפית.
 
??????????הקפצה

שאלה בקשר לחוזה עבודה
לא יודע אם זה המקום הנכון, אם לא מצטער על ההטרדה השאלה שלי היא האם זה חוקי לכתוב בחוזה עבודה שאם העובד מתפטר אסור יהיה לו לעסוק בעסק דומה בארץ או בחו"ל במשך תקופת הגבלה מסויימת (שמוגדרת בחוזה)? כי זה פשוט לא הגיוני, הרי אם היום אני עוסק בחברה במקצוע שלי ואני מתפטר, אסור לי לעסוק במקצוע שלי במשך תקופת ההגבלה הזו?
??????????הקפצה
הקפצה??????????????????????????????...................... ????????? .................
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה