שאלה בפשט

קלמןמ

New member
לא ענית לענין

מהו הסבר המשפט "תגיד ליעקב דבר חק ומשפט". הבחור הזעצער ששינה את שמו.
 
הפשט הוא:

הוא כעין וידוי שאנו מודים שאין מי שימליץ טוב בעדנו עומדים אנו למשפט מול יודע כל פשעינו ומבקשים אנו שיצדיק אותנו במשפט בזכות זה שאנו ממליכים אותו עלינו והוא סוד המלכויות.
 

שפן1

New member
פשוט ביותר

באין מליץ יושר מול מגיד פשע- תגיד - למקטרג זכותם של ישראל - הינו דבר חוק ומשפט ללא טעם.
 
למעלה