שאלה בפיזיקה

ofirgaon

New member
שאלה בפיזיקה

1. הסבר את מבנהו העקרוני של רב מודד המכיל גלוונומטר, אמפרמטר, וולטמטר ואוהמטר. 2. הסבר את מבנהו ואופן פעולתו של גלוונומטר.
 
למעלה