שאלה בנושא פיצויים לניפגעי ת.דרכים...

שאלה בנושא פיצויים לניפגעי ת.דרכים...

לקוח שלי ניפגע בידו בתאונה לפני כשנה, פנה לעו"ד והעו"ד טען כי "מה שמגיע לך זה 5% נכות ככה ניפסק ע"י המומחה, והפיצוי כ80,000ש"ח לפני שכר טירחה של העו"ד8% +מע"מ..." . מבדיקה שלי (אני איני עו"ד מטרתי לנסות לעזור לאותו אדם), הבנתי שראשית שכ"ט בטיפול בת.ד הוא מדורג וקבוע מראש והאחוז של 8% הוא במקרה של פשרה לפני שהוגשה בכלל תביעה לביהמ"ש. כלומר במקרה הנ"ל כלל לא הוגשה תביעה לפי אחוז שכ"ט. שנית, להבנתי בד"כ מקובל לשלוח את הניפגע לבדיקה של מומחה מטעמו של הניפגע כדי לקבל אומדן נזק, גם זה לא נעשה לטענת לקוחי. שלישית, עו"ד אמור לשלוח לחברת הביטוח פירוט דרישה לפי הבנתו את נזקי התביעה ולא להתבסס על הצעת הפיצוי (שמטבע הדברים מינימלית...) של חברת הביטוח? גם זה לא ברור ללקוח שלי אם נעשה בכלל. סיכומו של עניין, הצעתי ללקוח לצלם את כל החומר (האם זו זכותו?) ולשקול בדיקת מומחה מטעמו שיעריך את הנכות הרפואית בשילוב הנכות התיפקודית (האיש עובד כפיים) שלדעתי כלל לא באה לידי ביטוי באחוז הנכות הנמוך שניקבע לו. ושאלת השאלות לסיכום... האם רשאי לקוח לאור "חוסר האמון" בלשון המעטה שנוצר בינו לבין עוה"ד שטיפל בו עד היום ,לעבור לעו"ד אחר להמשך טיפול בתביעה מול חברת הביטוח (אם בכלל הוגשה תביעה), ובמה הדבר כרוך? מודה לכם מראש על תשובתכם.
 
תשובה

אכן, שכ"ט בתאונות דרכים קבוע. המדרגות הן 8, 11, 13, והכל בתוספת מע"מ. שליחת הנפגע לבדיקה רפואית נעשית לעיתים במסגרת מו"מ עם חברת הביטוח, על מנת לשכנע את המבטחת להציע הצעה גבוהה יותר. זה לא בהכרח מקובל, אם כי יש בהחלט עו"ד שממליצים לפעול כך. אם מוגשת תביעה לביהמ"ש - רק ביהמ"ש ממנה מומחה מטעמו. הצדדים לא מביאים חוות דעת שלהם. אם הצעת הפשרה נראית נמוכה, תמיד אפשר להגיש תביעה לביהמ"ש. בהחלט יתכן שלאחר הגשת התביעה חברת הביטוח תשפר משמעותית את הצעתה. לדעתי, אם יש צפי לנכות מומלץ להגיש תביעה. לענין חוסר האמון - הלקוח יכול לעבור לעו"ד אחר. סביר שעוה"ד הנוכחי ידרוש שכ"ט ראוי עבור עבודתו עד כה, לכל הפחות בשיעור שהיה מקבל אילולא הלקוח היה עובר לעו"ד אחר (דהיינו לפחות 8% מההצעה שקיבל) + הוצאות שהיו עד כה.
 
למעלה