שאלה בנוגע לחוזה

מצב
הנושא נעול.
שאלה בנוגע לחוזה

שאלה בנוגע לחוזה
שלום, התחלתי לעבוד בחודש פב' באיגוד של רשות מסויימת כשהתחלתי לעבוד חתמתי על חוזה אישי בו אני מודעת לכך שאני מתקבלת לעבודה לתקופת נסיון של חודש, מאז ועד היום אני עובדת שם (כמעט תשעה חודשים) ללא חידוש החוזה. כמו כן מצויין בחוזה כי אם מעסיקי יחליט לפתר אותי הוא יכול לעשות זאת מהיום להיום, אך אם אני רוצה להתפטר אני צריכה להודיע על כך שלושה חודשים מראש. עכשיו שתי שאלות: 1. האם זה חוקי לבקש ממני להודיע על התפטרות שלושה חודשים, כאשר אני עובדת שם פחות משנה? 2. האם החוזה חוקי- מכיוון שלא חודש? תודה
 
לפתר=לפטר (מהמהירות התבלבלתי)

שאלה בנוגע לחוזה
שלום, התחלתי לעבוד בחודש פב' באיגוד של רשות מסויימת כשהתחלתי לעבוד חתמתי על חוזה אישי בו אני מודעת לכך שאני מתקבלת לעבודה לתקופת נסיון של חודש, מאז ועד היום אני עובדת שם (כמעט תשעה חודשים) ללא חידוש החוזה. כמו כן מצויין בחוזה כי אם מעסיקי יחליט לפתר אותי הוא יכול לעשות זאת מהיום להיום, אך אם אני רוצה להתפטר אני צריכה להודיע על כך שלושה חודשים מראש. עכשיו שתי שאלות: 1. האם זה חוקי לבקש ממני להודיע על התפטרות שלושה חודשים, כאשר אני עובדת שם פחות משנה? 2. האם החוזה חוקי- מכיוון שלא חודש? תודה
לפתר=לפטר (מהמהירות התבלבלתי)
 

שיר ורד

New member
תשובות

שאלה בנוגע לחוזה
שלום, התחלתי לעבוד בחודש פב' באיגוד של רשות מסויימת כשהתחלתי לעבוד חתמתי על חוזה אישי בו אני מודעת לכך שאני מתקבלת לעבודה לתקופת נסיון של חודש, מאז ועד היום אני עובדת שם (כמעט תשעה חודשים) ללא חידוש החוזה. כמו כן מצויין בחוזה כי אם מעסיקי יחליט לפתר אותי הוא יכול לעשות זאת מהיום להיום, אך אם אני רוצה להתפטר אני צריכה להודיע על כך שלושה חודשים מראש. עכשיו שתי שאלות: 1. האם זה חוקי לבקש ממני להודיע על התפטרות שלושה חודשים, כאשר אני עובדת שם פחות משנה? 2. האם החוזה חוקי- מכיוון שלא חודש? תודה
תשובות
1. זה חוקי לבקש, אבל את לא חייבת לתת הודעה מראש לתקופה ארוכה יותר מזו המוגדרת בחוק הודעה מראש. 2. אין צורך לחדש חוזה.זה שמוגדר בחוזה כי תהיה תקופת ניסיון של חודש לא אומר שהחוזה יסתיים בתום תקופת הניסיון. גם אם בחוזה מופיע תאריך מפורש לסיומו, אך בהסכמה שבעל פה בין הצדדים , הם המשיכו לפעול לפיו והתעלמו ממועד הסיום הנקוב בו, אזי יש לנו עכשיו חוזה בעל פה, שתנאיו (למעט מועד הסיום) זהים לתנאי החוזה המקורי שנעשה בכתב.
 
תודה על התשובה

תשובות
1. זה חוקי לבקש, אבל את לא חייבת לתת הודעה מראש לתקופה ארוכה יותר מזו המוגדרת בחוק הודעה מראש. 2. אין צורך לחדש חוזה.זה שמוגדר בחוזה כי תהיה תקופת ניסיון של חודש לא אומר שהחוזה יסתיים בתום תקופת הניסיון. גם אם בחוזה מופיע תאריך מפורש לסיומו, אך בהסכמה שבעל פה בין הצדדים , הם המשיכו לפעול לפיו והתעלמו ממועד הסיום הנקוב בו, אזי יש לנו עכשיו חוזה בעל פה, שתנאיו (למעט מועד הסיום) זהים לתנאי החוזה המקורי שנעשה בכתב.
תודה על התשובה
אך שוב אני רוצה לחזור לעניין החוקיות של הבקשה. חוקי מצידם לבקש ממני הודעת התראה של שלושה חודשים- אך אם אני לא עושה זאת, ז"א נותנת התרעה של חודש מראש האם הם יכולים לנקוט נגדי באיזשהן סנקציות? תודה
 

שיר ורד

New member
הם יכולים לא לשלם את השכר האחרון

תודה על התשובה
אך שוב אני רוצה לחזור לעניין החוקיות של הבקשה. חוקי מצידם לבקש ממני הודעת התראה של שלושה חודשים- אך אם אני לא עושה זאת, ז"א נותנת התרעה של חודש מראש האם הם יכולים לנקוט נגדי באיזשהן סנקציות? תודה
הם יכולים לא לשלם את השכר האחרון
ואז. תצטרכי לתבוע אותם בבית הדין לעבודה ושם תתברר החוקיות של העניין. אני מעריך שאף בית דין, לא יחייב עובד בתקופת הודעה מראש ארוכה מזו המוגדרת בחוק, שאיננה הדדית. גם במקרה שהיא הדדית, ושופט יקבע שהיא חוקית, לא ברור מה יהיה העונש שיוטל על העובד, לדעתי הוא לא יעלה על הנמוך שבין: השכר שהיה העובד מקבלת לו עבד בתקופת ההודעה המוקדמת המוארכת, הנזק המוכח שנגרם למעסיק כתוצאה מאי מתן הודעה מקודמת כמוסכם בחוזה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה