שאלה בהסתברות

שאלה בהסתברות

ענה נכון / לא נכון ההסתברות של-5 אנשים שונים יש יום הולדת כל אחד בחודש אחר היא !5 אני אומר לא נכון: לדעתי זה כמו לבחור 5 חודשים מתוך 12 כאשר לסדר יש חשיבות. כלומר: 1 חלקי 12! / 7! מה אתם אומרים? אם אני לא צודק, אנא אמרו למה??
 

עריסטו

Active member
ההסתברות לא יכולה להיות !5

כי הסתברות היא מספר בין 0 ל - 1
 

1קישקשתה

New member
שכחת את מרחב המדגם

לכל אדם יש 12 אפשרויות להיוולד בחודש מסוים, ולכן, מרחב המדגם הוא 5^12. המאורע הוא באמת כמו שכתבת - יש לבחור 5 חודשים מתוך ה- 12 האפשריים וב- !5 אפשרויות לסדר אותם בין האנשים. זו ההסתברות שיצאה לי:
( 12! / 7! ) / 12^5 = 0.382​
 
למעלה