שאלה בדבר חוקיות סעיף בחוזה עבודה

מצב
הנושא נעול.
שאלה בדבר חוקיות סעיף בחוזה עבודה

שאלה בדבר חוקיות סעיף בחוזה עבודה
שלום אני מועסק על בסיס פרילאנס בעיתון אחד הסעיפים בחוזה מטרידים אותי אך חתמתי על החוזה בלית ברירה בגלל הצורך בעבודה. להלן הסעיף: 6. במשך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה וכן בתקופה של 12 חודשים לאחר סיומה, תהא הסיבה לסיום אשר תהא לא י\תיתן המבצע שירותים כלשהם מאלו שהוא נותן לחברה בצורה ובאופן כל שהם לעיתון יומי ו\או כתב עת ו\או מקומון הקשרים לקבוצת "*מתחרה 1" ו\או "*מתחרה 2" ו\או "*מתחרה 3". *מטעמי פרטיות לא צויינו שמות של חברות . האם יש באפשרותי לבקש לבטל סעיף זה ?,האם הוא חוקי לפי חוק יסוד חופש העיסוק? ואיך עליי לפעול כדי לבטלו? תודה.
 
לגבי תקופת העבודה - הסעיף חוקי ותקף

שאלה בדבר חוקיות סעיף בחוזה עבודה
שלום אני מועסק על בסיס פרילאנס בעיתון אחד הסעיפים בחוזה מטרידים אותי אך חתמתי על החוזה בלית ברירה בגלל הצורך בעבודה. להלן הסעיף: 6. במשך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה וכן בתקופה של 12 חודשים לאחר סיומה, תהא הסיבה לסיום אשר תהא לא י\תיתן המבצע שירותים כלשהם מאלו שהוא נותן לחברה בצורה ובאופן כל שהם לעיתון יומי ו\או כתב עת ו\או מקומון הקשרים לקבוצת "*מתחרה 1" ו\או "*מתחרה 2" ו\או "*מתחרה 3". *מטעמי פרטיות לא צויינו שמות של חברות . האם יש באפשרותי לבקש לבטל סעיף זה ?,האם הוא חוקי לפי חוק יסוד חופש העיסוק? ואיך עליי לפעול כדי לבטלו? תודה.
לגבי תקופת העבודה - הסעיף חוקי ותקף
לגבי התקופה שאחרי העבודה, לדעתי - רוב הסיכויים שאין לו תוקף.
 
הגבלת חופש העיסוק

לגבי תקופת העבודה - הסעיף חוקי ותקף
לגבי התקופה שאחרי העבודה, לדעתי - רוב הסיכויים שאין לו תוקף.
הגבלת חופש העיסוק
בענף העיתונות, הינה חסרת תוקף עוד הרבה לפני פס"ד צ'ק פוינט שביטל (כמעט) לגמרי את הגבלת חופש העיסוק.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה