שאלה בגיאומטריה , תודה !

שאלה בגיאומטריה , תודה !

ABCD מרובע. AB||DC KD,KC ישרים צ"ל : ABCD מקבילית איך פותרים ? תודה
 
למעלה