שאחה

הטרחן

New member
ולמה נקראים פירות הדר - פירות הדר

חכמולוג. למה משתמשים במילה הדר בפירות ובעצים אלו?
 

or99

New member
הפרי שאנו נוטלים בסוכות...

האתרוג, הוא זה שקרוי בתורה "פרי עץ הדר". לפי פירוש דעת מקרא זה משום שהפרי יפה. עוד מופיע שם שעץ האתרוג דווקא קרוי כך משום שהוא מהודר בפרות כל השנה. אגב, בתלמוד מופיעות דרשות שונות שקושרות את את הפסוק "פרי עץ הדר" לאתרוג. אחת מהן: "בן עזאי אומר אל תקרי הדר אלא אידור שכן בלשון יווני קורין למים אידור ואיזו היא שגדל על כל מים הוי אומר זה אתרוג." (בבלי סוכה לה ע"א). ובאמת בהרבה שפות hydro קשור למים.
 

bateliezer

New member
"ולקחתם לכם... פרי עץ הדר..."

(ויקרא כ"ג 40): דעת מקרא: חז"ל ציינו את יופיו המופלג של האתרוג ואת היותו "מהודר בכל ימות השנה בהדר פירותיו". בדעת מקרא מובאים גם דברי בן עזאי: "לשון הדר על פי לשון יווני "אידור" (=הידור) מים. ואיזו היא שגדל על כל מים, הווי אומר, זה האתרוג" (סוכה לה ע"א). אברהם אבן עזרא: "...כי אין פרי עץ יותר הדר ממנו". ורש"י דורש: "הדר - הַדָּר באילנו משנה לשנה וזהו אתרוג". חג סוכות שמח.
 
מזמן לא יצא לי לדבר בהודו-איראנית

עתיקה, אבל זכור אני מבית אבא, שהיינו קורין בשפה זו ל'עץ' - 'dar', וסברה הייתה רווחת במקומותינו שזהו מקור השם עץ הדר בשפת עבר. וברצינות, הדעה דלעיל על מקור השם עץ הדר, מופיעה באנצ' העברית בערך 'הדר'.
 
למעלה