רשכבה"ג מרן הרב שך זיע"א נגד לימודי

רשכבה"ג מרן הרב שך זיע"א נגד לימודי

נהיגה, פשקוויל שיוצא בימים אלו. מצו"ב הפשקוויל>>>JH
 
לטובת הסלולארים שאינם יכולים לקרוא:

"מרן הגרא"מ שך זצוק"ל יצא בזמנו בחריפות נגד לימודי נהיגה לבני ישיבה מסיבה רוחנית וגשמית" עכ"ל הפשקוויל.
 

מושיK

New member
זה השלב הבא אחרי פלאפונים

די נמאס מהכפייה הזאת על בחורי הישיבה, התחיל עם סיגריות, המשיך עם פלאפונים ויגמר עם נהיגה, בסוף עוד יעקלו לנו ארוחות בוקר בישיבה כי לא קמנו בזמן. דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדייייייייייייייייייייייייי
 
למעלה