רשימת כל המצוות

כל המצוות שאנחנו חייבים לקיים:
1.מצוות נטילת ידיים
2.מצוות ברכות השחר
3.מצוות ברכות התורה
4.מצוות ציצית
5.מצוות תפילין של יד
6.מצוות תפילין של ראש
7.מצוות תפילת שחרית
8.מצוות תפילת מנחה
9.מצוות תפילת ערבית
10.מצוות תפילת מוסף
11.מצוות תפילת נעילה
12.מצוות שניים מקרא ואחד תרגום 13.מצוות קריאת שמע שעל המיטה 14.מצוות לימוד תורה
15.מצוות שמירת שבת
16.מצוות שמירת חגים
17.מצוות קידוש בליל שבת
18.מצוות קידוש ביום שבת
19.מצוות הבדלה במוצאי שבת
20.מצוות קידוש בליל יום טוב
21.מצוות קידוש ביום טוב
22.מצוות הבדלה במוצאי יום טוב
23.מצוות ברכות ראשונות
24.מצוות ברכות אחרונות
25.מצוות ברכת אשר יצר
26.מצוות ברכת הלבנה
27.מצוות צום גדליה
28.מצוות צום יום כיפור
29.מצוות הדלקת נרות חנוכה
30.מצוות צום עשרה בטבת
31.מצוות צום תענית אסתר
32.מצוות קריאת מגילת אסתר בליל פורים 33.מצוות קריאת מגילת אסתר ביום פורים 34.מצוות משלוח מנות בפורים
35.מצוות מתנות לאביונים בפורים 36.מצוות סעודת פורים
37.מצוות בדיקת חמץ
38.מצוות צום יז' בתמוז
39.מצוות צום תשעה באב
40.מצוות מאה ברכות בכל יום
 
למעלה