רשות שדות התעופה ומכרז האבטחה.

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
רשות שדות התעופה ומכרז האבטחה.

רשות שדות התעופה ומכרז האבטחה.
פרוטוקול מס´ ‎240 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. יום שני, כ"ו בטבת התשס"ג (‎30 בדצמבר ‎2002), שעה ‎13:00 סדר-היום: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה על החלטת ועדת המכרזים העליונה של רשות שדות התעופה בנושא מכרז אבטחה.
 

Brendan

New member
בטעות יצא פעמיים. אפשר למחוק.

רשות שדות התעופה ומכרז האבטחה.
פרוטוקול מס´ ‎240 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. יום שני, כ"ו בטבת התשס"ג (‎30 בדצמבר ‎2002), שעה ‎13:00 סדר-היום: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה על החלטת ועדת המכרזים העליונה של רשות שדות התעופה בנושא מכרז אבטחה.
בטעות יצא פעמיים. אפשר למחוק.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה