רציתי יעוץ מכם

רציתי יעוץ מכם

שמעתי על קידוח שיש סיכוי למצוא נפת אם אני לא טועה לוויתן.יש למישהו פרטים והמלצה?ויותר מהכול להקדים את המאוחר?
 
אז לפחות לשתות יהיה.הפחד שאולי גם

גם זה לא.אבל ברצינות האם כדי לקחת סיכון או שכדי לחכות או שזה יהיה מאוחר כשזה יהיה ברור.כי ברור שהרוחים שונים בהשקעה של עכשיו לאז
 
למעלה